M
16:17 | 20/09/2019

Ông Trần Thanh Mẫn tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LĐTĐ) Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, hôm nay (20/9), các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ong tran thanh man tai cu chuc chu tich uy ban trung uong mat tran to quoc viet nam Các cấp Mặt trận Hà Nội: Tham gia tích cực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
ong tran thanh man tai cu chuc chu tich uy ban trung uong mat tran to quoc viet nam Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
ong tran thanh man tai cu chuc chu tich uy ban trung uong mat tran to quoc viet nam Nhiều ý kiến tâm huyết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận

Theo đó, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX bao gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: 47 vị. Tại Đại hội hiệp thương 43 vị (khuyết 4 vị, sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh: 63 vị.

ong tran thanh man tai cu chuc chu tich uy ban trung uong mat tran to quoc viet nam
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài: 258 vị (Đại hội hiệp thương cử 255 vị, khuyết 3 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ) bao gồm: Cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chuyên gia trên các lĩnh vực; cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đại diện huyện đảo; cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; cá nhân tiêu biểu đại diện chức sắc các tôn giáo; cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam ở nước ngoài.

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 13 vị.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX có tỷ lệ ngoài Đảng là 50%; tỷ lệ nữ là 21,3%; tỷ lệ dân tộc thiểu số là 26,2%; tỷ lệ tôn giáo là 17,1%; 80,4% các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trình độ Đại học trở lên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 vị, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Ngay sau khi hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất (khóa IX).

ong tran thanh man tai cu chuc chu tich uy ban trung uong mat tran to quoc viet nam
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; chức danh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX gồm: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Ngô Sách Thực và ông Phùng Khánh Tài.

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, gồm: Bà Tô Thị Bích, bà Nguyễn Thị Doan, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, bà Hà Thị Khiết và bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

ong tran thanh man tai cu chuc chu tich uy ban trung uong mat tran to quoc viet nam

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

B.D

Nguồn :