M
16:17 | 05/11/2019

Phối hợp triển khai hiệu quả Hội nghị người lao động tại cơ sở

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp hiệu quả với chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động tại cơ sở. Qua đó, phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

phoi hop trien khai hieu qua hoi nghi nguoi lao dong tai co so Đại hội Công đoàn Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Yên Sở lần thứ nhất
phoi hop trien khai hieu qua hoi nghi nguoi lao dong tai co so Infographic: Chăm lo đời sống vật chất, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
phoi hop trien khai hieu qua hoi nghi nguoi lao dong tai co so Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong khối doanh nghiệp
phoi hop trien khai hieu qua hoi nghi nguoi lao dong tai co so
Thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động đã thể hiện sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người lao động (Ảnh Đỗ Đạt)

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngay từ tháng 11 hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động theo Nghị định 149/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động đảm bảo đúng thời gian, quy định. Tại hội nghị, các đơn vị dành nhiều thời gian cho người lao động được phát huy quyền dân chủ, thảo luận, tham gia sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của đơn vị như: Quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng kế hoạch công tác năm, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch và cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước…

Tại các doanh nghiệp, thông qua hội nghị, người sử dụng lao động đã tạo điều kiện để người lao động tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Xây dựng quỹ lương, thưởng, tiền ăn giữa ca, thi đua khen thưởng; tập trung thảo luận, bàn biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, biện pháp bảo đảm điều kiện làm việc, ổn định việc làm, cải thiện đời sống của người lao động; sửa đổi, bổ quy chế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của nhà nước; tổ chức ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã tạo chuyển biến về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, thể hiện sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người lao động. Tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyền quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động từ đó khơi dậy nguồn lực và phát huy sức sáng tạo của người lao động.

Cạnh đó, việc tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp cũng đã góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc của người lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động xảy ra, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Mạnh Quân

Nguồn :