M
14:41 | 05/10/2018

Phối hợp nâng cao công tác quản lý, thực thi chính sách BHXH

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 361/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

phoi hop nang cao cong tac quan ly thuc thi chinh sach bhxh Thực thi chính sách BHXH: Tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc
phoi hop nang cao cong tac quan ly thuc thi chinh sach bhxh BHXH Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới người lao động

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn việc tăng cường phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực thi chính sách BHXH.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường sự kết nối cơ sở dữ liệu về khám chữa bệnh; dữ liệu về cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ thực hiện chế độ BHXH, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, gian lận tiền BHXH.

BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư quỹ BHXH.

N.Lan

Nguồn :