M
16:02 | 29/12/2018

Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức

(LĐTĐ) Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, năm 2018 đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nội dung và chương trình công tác đề ra. Trong đó nổi bật là công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ).

phat huy quyen lam chu cua cong chuc vien chuc Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên
phat huy quyen lam chu cua cong chuc vien chuc Năm 2019, Hà Nội sẽ giảm hơn 4300 biên chế công chức và viên chức

Cụ thể, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động và tích cực tổ chức cho CBCCVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật, đặc biệt là dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung), các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…

phat huy quyen lam chu cua cong chuc vien chuc

Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp Thành phố tuyên truyền về Luật Phòng cháy chữa cháy

Để giúp người lao động được phát huy quyền dân chủ, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn 59/59 CĐCS phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2018 đúng quy định, đảm bảo cả về nội dung, hình thức, chất lượng và tiến độ.

Đáng nói là tại thông qua Hội nghị CBCCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã cùng với CBCCVCLĐ kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCCVC trong cơ quan, đơn vị. Thông qua Hội nghị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp kịp thời, thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị của CBCCVC.

Đối với khối các doanh nghiệp, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo 04/04 Công đoàn cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Việc tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc cơ bản được thực hiện đúng quy định.

Hội nghị NLĐ đã tạo điều kiện để người lao động được thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp; kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp; điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, các nội dung khác mà người lao động và người sử dụng lao động quan tâm.

Thông qua Hội nghị NLĐ, Ban Chấp hành CĐCS và người sử dụng lao động đã thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể với điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động, hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ngoài việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ, công tác chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm qua cũng được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố quan tâm thực hiện.

Ban Chấp hành CĐCS đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị tăng cường nhiệm vụ giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí, thực hiện nội quy, quy chế và các chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở từng cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã đề xuất, kiến nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị khắc phục, điều chỉnh những hạn chế thiếu sót, giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc của CBCCVCLĐ, không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện.

Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, năm qua, hầu hết các CĐCS đã chủ động tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ.

“Các hoạt động thiết thực của Công đoàn Viên chức Thành phố đã có tác dụng động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”- ông Đặng Văn Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố nhìn nhận.

Phạm Diệp

Nguồn :