M
14:12 | 29/08/2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Phát động phong trào thi đua về phát triển đối tượng tham gia

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua trong các đơn vị trực thuộc ngành với chủ đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

bao hiem xa hoi viet nam phat dong phong trao thi dua ve phat trien doi tuong tham gia Từ 1/8, chỉ tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua đầu số 8079
bao hiem xa hoi viet nam phat dong phong trao thi dua ve phat trien doi tuong tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam đứng thứ hai về ứng dụng công nghệ thông tin

Phong trào nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019 và tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung là các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 1/9 - 31/12/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 của đơn vị chỉ rõ tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu thi đua đề ra.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát khai thác, phát triển đối tượng tham gia từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, tập trung thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

B.D

Nguồn :