M
11:33 | 13/09/2018

Phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018

(LĐTĐ) Mới đây, tại  Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới (BĐG) năm 2018.  

Sửa đổi một số mục tiêu về bình đẳng giới
Hàng trăm hoạt động được triển khai trong tháng bình đẳng giới
Tuyên truyền bình đẳng giới cho gần 200 công nhân

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trong những năm qua, thực hiện Luật BĐG, Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 và các chương trình, đề án về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, công tác BĐG ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác truyền thông về BĐG còn nhiều thách thức. Việc tuyên truyền về BĐG còn chưa được thường xuyên và trải đều trong cả năm mà mới chỉ tập trung vào một số dịp nhất định. Một số tác phẩm truyền thông vẫn còn định kiến giới.

Từ thực tế nàyThứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, cuộc thi viết về BĐG năm 2018 được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phát động nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác truyền thông, thay đổi hành vi về công tác BĐG trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước; góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về BĐG; đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng các phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có các tác phẩm báo chí chất lượng tuyên truyền về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại lễ phát động

Theo Ban Tổ chức, các tác giả tham dự cuộc thi gửi các bài viết văn xuôi được thể hiện dưới hình thức: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, nghiên cứu, hồi ký, bút ký. Các bài viết hướng tới nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phát hiện những tồn tại, bất cập trong ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực BĐG ở Việt Nam đồng thời đề xuất các giải pháp, ý tưởng để bổ sung, hoàn thiện chính sách và thực hiện thành công công tác BĐG trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động BĐG; ngăn ngừa, xử lý các vụ việc vi phạm; giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả cao trong công tác BĐG.

Tác phẩm dự thi là các bài viết sáng tác mới hoặc đã được đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 1-1-2016 đến ngày 25-11-2018 trên sách, báo in, tạp chí, báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi. Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 10-9-2018 đến hết ngày 30-11-2018. Tác giả gửi bài viết dự thi đến địa chỉ Tạp chí Lao động và Xã hội, tầng 8, Lô D25, số 3, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết,Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Các tác giả cũng có thể gửi bản mềm dự thi qua địa chỉ email: thivietbdg2018@molisa.gov.vn

Nguồn :