M
TIN MỚI NHẬN

Tag: chức Đoàn -

Nâng cao vai trò giám sát phản biện của Đoàn thanh niên

Trung ương Đoàn vừa tổ chức toạ đàm Đánh giá kết quả 5 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới".

​Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân 2018

Sáng 27/5, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân - Khu nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Đoàn Thanh niên các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân và Tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi" năm 2018.

    Trước         Sau