M
18:05 | 24/12/2019

Nâng cao chất lượng cán bộ qua công tác đào tạo

(LĐTĐ) Những năm qua, Thành uỷ Hà Nội và các cấp ủy luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và sớm chủ động đầu tư để tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Hoàng Phúc

Nguồn :