M
11:45 | 12/12/2019

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng bằng cách tăng cường đối thoại

(LĐTĐ) Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, thời gian qua các cấp chính quyền và công đoàn Thành phố đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo các cấp chính quyền với tổ chức công đoàn, công nhân viên chức lao động, nhờ đó đã kịp thời giải quyết được những vướng mắc từ cơ sở, bảo vệ quyền lợi người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Tuy nhiên, thực tiễn, kết quả của hoạt động đối thoại có lúc, có nơi vẫn chưa được như mong muốn.  

nam bat tam tu nguyen vong bang cach tang cuong doi thoai Tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân để giải quyết các vụ việc
nam bat tam tu nguyen vong bang cach tang cuong doi thoai Tăng cường đối thoại để thể hiện ý Đảng hợp lòng dân
nam bat tam tu nguyen vong bang cach tang cuong doi thoai Tăng cường đối thoại, bảo đảm quyền lợi của người dân
nam bat tam tu nguyen vong bang cach tang cuong doi thoai
Người lao động nêu câu hỏi tại buổi đối thoại do UBND và LĐLĐ huyện Hoài Đức phối hợp tổ chức.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác đối thoại giữa các cấp chính quyền với tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động Thành phố phải kể đến buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố với công nhân viên chức lao động Thủ đô diễn ra hôm 11/5/2019, tại Công ty TNHH Yamaha Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài).

Tại đây, công nhân viên chức lao động Thủ đô đã gửi tới lãnh đạo Thành phố 639 ý kiến kiến nghị bằng văn bản và đồng thời trực tiếp nêu 22 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề: Chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân lao động; giao thông trong các khu công nghiệp và chế xuất; giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người lao động; đảm bảo tình hình an ninh trật tự; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp…

Các ý kiến của người lao động đã được đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trực tiếp trả lời và chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của công nhân lao động, doanh nghiệp để trả lời bằng văn bản, cũng như nhanh chóng giải quyết ngay các kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động Thủ đô. Sau cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký văn bản số 644/TB-UBND ngày 05/6/ 2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan giải quyết các đề xuất của công nhân lao động.

Qua hơn 6 tháng tổ chức thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, đến nay đã có 3/20 đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban quản lý các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố (Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông), các đơn vị còn lại đang trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trong thông báo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong đó, Sở Thông tin & Truyền thông đã phối hợp với LĐLĐ Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) và Viễn thông Hà Nội tiến hành khảo sát, lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ CNLĐ tại các khu nhà ở Công nhân chưa có hệ thống wifi miễn phí.

Năm 2020, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với UBND Thành phố tổ chức, nâng cao chất lượng Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố với CNLĐ năm 2020, tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận Hội nghị đối thoại năm 2019. UBND và LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với công nhân lao động và tổ chức công đoàn trên địa bàn, theo quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của UBND Thành phố, phấn đấu năm 2020, 100% quận, huyện, thị xã thực hiện tổ chức hoạt động đối thoại.

Năm 2020, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với UBND Thành phố tổ chức, nâng cao chất lượng Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố với CNLĐ năm 2020, tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận Hội nghị đối thoại năm 2019. UBND và LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với công nhân lao động và tổ chức công đoàn trên địa bàn, theo quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của UBND Thành phố, phấn đấu năm 2020, 100% quận, huyện, thị xã thực hiện tổ chức hoạt động đối thoại.

Đối với cấp trên cơ sở, thực hiện quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, LĐLĐ và UBND các quận, huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức 16 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp Ủy, Chính quyền quận, huyện, thị xã với công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn; phối hợp tổ chức 46 cuộc đối thoại về chính sách với công nhân viên chức lao động.

Thông qua đối thoại, các cấp chính quyền Thành phố đã khẳng định được sự quan tâm đối với công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn, đồng thời giúp lãnh đạo cấp Ủy, Chính quyền các địa phương nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có kế hoạch chỉ đạo giải quyết kịp thời, tránh bức xúc, khiếu kiện, đình công xảy ra, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của CNLĐ và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác giữa UBND và LĐLĐ Thành phố năm 2019 cho thấy, hiệu quả từ công tác đối thoại giữa các cấp chính quyền với tổ chức Công đoàn và người lao động Thành phố có lúc, có nơi chưa đạt được như mong muốn.

Cụ thể, việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị đối thoại với công nhân lao động của một số sở, ngành, quận, huyện còn chậm, kết quả, chất lượng giải quyết kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động sau đối thoại chưa cao, có những nội dung qua nhiều lần đối thoại nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để, nên cũng đã ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động.

Công tác phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty với công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn hàng năm theo quy định của Thành ủy và chỉ đạo của UBND Thành phố còn chưa được thực hiện nghiêm túc (năm 2019, chỉ có 16/30 quận huyện thực hiện, chiếm 53%). Đáng nói, chất lượng các cuộc đối thoại chưa cao, còn nặng về giải thích, mà chưa đưa ra được các giải pháp cam kết chỉ đạo giải quyết cụ thể, vì vậy chưa đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của đông đảo đội ngũ công nhân lao động.

Để hoạt động đối thoại ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện nghiêm túc, thực hiện thông báo số: 644/TB-UBND ngày 05/6/2019 của UBND Thành phố, về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị đối thoại với công nhân lao động năm 2019, định kỳ tổ chức giao ban với các đơn vị liên quan để đánh giá, kiểm tra kết quả, chất lượng triển khai thực hiện.

LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty hàng năm phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền địa phương với công nhân lao động. LĐLĐ Thành phố cũng kiến nghị UBND Thành phố định kỳ sơ kết, đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời phê bình, xử lý những tập thể, cá nhân không thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố.

Phạm Diệp

Nguồn :