M
12:04 | 07/06/2018

Lắng nghe ý kiến nhân dân để điều chỉnh thời gian cho thuê đất đặc khu

Liên quan đến vấn đề về thời gian cho thuê đất trong dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua,  bên hành lang Quốc hội sáng 7/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với báo chí.

lang nghe y kien nhan dan de dieu chinh thoi gian cho thue dat dac khu Chấm dứt tình trạng xả thải không qua xử lý ra môi trường
lang nghe y kien nhan dan de dieu chinh thoi gian cho thue dat dac khu Khuyến cáo lao động hạn chế sang Trung Đông
lang nghe y kien nhan dan de dieu chinh thoi gian cho thue dat dac khu Xuất khẩu lao động còn nhiều bất cập

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Chính phủ lắng nghe ý kiến nhân dân, sẽ trình Quốc hội điều chỉnh lại thời gian cho thuê đất trong dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt”. Theo Thủ tướng, nhiều quốc gia đã thực hiện luật về đơn vị hành chính đặc biệt, như Trung Quốc, Nhật Bản... Có nước thành công, có nước không thành công khi xây dựng mô hình này.

lang nghe y kien nhan dan de dieu chinh thoi gian cho thue dat dac khu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội

Khi Chính phủ đưa ra Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, rất nhiều ý kiến của nhân dân, của trí thức, Việt kiều đã đóng góp cho dự án Luật. “Chúng ta phải tiếp thu, lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh dự án luật, đảm bảo đất nước phát triển bền vững, tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt, đảm bảo độc lập chủ quyền của đất nước lâu dài”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nêu rõ: “Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng lắng nghe những ý kiến này, chúng ta phải điều chỉnh lại thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đây là đất thuê và thuê theo quy trình là hằng năm, UBND trình HĐND giá thuê đất chứ không phải giao vĩnh viễn như nhượng tô, nhượng địa như ở Hongkong trước đây. Làm sao để cơ cấu nhà đầu tư phù hợp từng quốc gia, có tỷ lệ cần thiết để an ninh quốc gia, an ninh kinh tế đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu. Để mọi người không lo là một nước, một quốc gia nào đó đầu tư độc quyền trong vấn đề này. Quá trình thực hiện sẽ có thiết kế cụ thể, còn luật chỉ là khung để tạo ra môi trường pháp lý cần thiết”.

Nguồn :