M
15:56 | 12/04/2018

Xung quanh Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội: Nên theo hướng nào?

Kỳ 2: Phải được tự chủ công tác nhân sự

Bất luận xây dựng mô hình chính quyền đô thị thế nào cũng phải dựa trên nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Vì vậy, tiến hành xây dựng chính quyền đô thị ra sao để vừa đảm bảo nguyên tắc trên, vừa phát huy hiệu quả cao nhất của bộ máy là vấn đề cần trao đổi.

ky 2 phai duoc tu chu cong tac nhan su Triển khai kế hoạch xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị
ky 2 phai duoc tu chu cong tac nhan su Hà Nội: Đề xuất lập đề án chính quyền đô thị

Trong cơ cấu vận hành bộ máy của nước ta từ Trung ương đến địa phương đều thống nhất quy định: Đảng lãnh đạo bằng việc ban hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết; Quốc hội thể chế hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng thành luật, nghị quyết chuyên đề; Chính phủ là cơ quan thực thi, điều hành.

ky 2 phai duoc tu chu cong tac nhan su
Long Biên là một trong những quận thí điểm mô hình chính quyền đô thị ảnh trụ sở HĐND-UBND quận Long Biên

Các cấp từ thành phố, tỉnh, thành, quận, huyện cũng vậy. Bởi thế khi hay tin, hiện một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị thí điểm mô hình chính quyền đô thị thì nhiều ý kiến băn khoăn liệu cấu trúc bộ máy sẽ thay đổi ra sao? Đặc biệt, khi đề xuất bỏ Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường thì vai trò giám sát cũng như ai sẽ là cơ quan thành lập bộ máy hành chính?

Về vấn đề này một số ý kiến cho rằng: Đảng lãnh đạo toàn diện, trong cơ cấu nhân sự Đảng chỉ quan lý về công tác cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu người đứng đầu chính quyền. Còn việc bổ nhiệm các chức phó, trưởng các ban chuyên môn, tham mưu người đứng đầu chính quyền có quyền lựa chọn.

Bộ máy điều hành chính quyền đô thị sẽ rất khó hiệu quả khi chính người đứng đầu không được chọn, bãi nhiệm các chức danh phó, trưởng, các phòng ban thuộc phạm vi mình quản lý. Đây cũng là tâm tư của rất nhiều cán bộ quản lý hiện nay.

Và kỳ vọng rằng, Đề án Chính quyền đô thị TP Hà Nội mà Thành phố đang lấy ý kiến để hoàn thiện hiện nay sẽ giải được nút thắt này mà vẫn đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý- Nhân dân làm chủ.

Ví dụ, chức chủ tịch quận, bất di bất dịch phải là ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Thường vụ quận giới thiệu ra HĐND để Hội đồng bầu chức danh Chủ tịch Quận. Sau đó, các khâu chọn cán bộ giúp việc là quyền của vị chủ tịch (tất nhiên phải đúng nguyên tắc của tổ chức và pháp luật”. Anh có quyền lựa chọn cán bộ, nếu trong qua trình điều hành bị lỗi, vị chủ tịch phải chịu trách nhiệm.

Với cấp phường, xã, nếu bỏ cấp HĐND cấp phường thì chức danh người đứng đầu sau khi được BCH Đảng bộ cấp đó giới thiệu, thuộc diện quy hoạch, quản lý của Thường vụ quận, huyện đó và được Ban Thường vụ quận, huyện phê chuẩn về mặt chủ trương thì người đứng đầu chính quyền quận, huyện sẽ ký quyết định bổ nhiệm.

Tuy nhiên, vấn đề này cũng còn một số ý kiến băn khoăn. Một số cán bộ lão thành khi phóng viên trò chuyện cho rằng: Công tác cán bộ là công tác của Đảng. Liệu nếu cho vị đứng đầu chính quyền chọn cán bộ dưới quyền là cấp phó, trưởng các phòng, ban có bị “chệch” nguyên tắc tổ chức của Đảng hay không? Qua tìm hiểu cơ cấu tổ chức và ý kiến của một số người dân mà PV tiếp cận, nếu quy định này thành hiện thực không có gì mâu thuẫn với quy định Điều lệ của Đảng.

Đảng đề ra chủ trương, quản lý công tác cán bộ. Song quản lý công tác cán bộ thông qua đào tạo, quy hoạch và sắp xếp, luân chuyển. Trong đó, các tiêu chí về đức, tài đã được đưa vào quy định chung.

Nói một cách ngắn gọn, những cán bộ mà vị đứng đầu chính quyền chọn để giúp việc (cấp phó, trưởng các phòng, ban) đã nằm trong diện được đào tạo và quy hoạch của các cấp ủy Đảng. Còn chọn ai trong số đó là quyền của của vị đứng đầu chính quyền để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác điều hành mà thôi.

Những cán bộ đó trong quá trình làm việc phải tuân thủ Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chịu trách nhiệm trực tiếp trước thủ trưởng. Tổ chức Đảng sẽ trực tiếp quản lý người đứng đầu. Bất luận khúc mắc gì trong quá trình điều hành công việc người đứng đầu chính quyền phải chịu trách nhiệm chính. Làm như thế sẽ đúng với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ đầu mối” mà Đảng bộ Thành phố Hà Nội đang áp dụng.

L. Hà

Kỳ 3: Người dân phải được giám sát

Nguồn :