M
14:18 | 27/11/2018

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Khi nào phải tham gia BHXH bắt buộc ?

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Văn Thành ở Khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) hỏi: Tôi nghe nói từ tháng 12/2018, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Tôi muốn biết rõ những đối tượng nào sẽ phải đóng, thời điểm phải đóng và mức đóng BHXH được quy định ra sao?

khi nao phai tham gia bhxh bat buoc Chương Mỹ: Hướng dẫn lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT
khi nao phai tham gia bhxh bat buoc Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện
khi nao phai tham gia bhxh bat buoc Quận Cầu Giấy: Phấn đấu 70% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2030

- Vấn đề anh hỏi, BHXH Việt Nam thông tin như sau: Theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau: Người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Về mức đóng và phương thức đóng: Đối với người lao động, từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021, người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc. Từ ngày 1/1/2022, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có trách nhiệm đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối với người sử dụng lao động: Từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021, hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau: Đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; đóng 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 1/1/2022, hàng tháng người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau: Đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; đóng 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Nghị định cũng quy định rõ, căn cứ vào khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/1/2020.

N.Lan

Nguồn :