M
08:44 | 02/07/2018

Khai mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI

Sáng nay (2/7), Đảng bộ TP Hà Nội khai mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành uỷ Hà Nội chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.  

khai mac hoi nghi lan thu muoi bon ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI)
khai mac hoi nghi lan thu muoi bon ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Hà Nội: Đã giải quyết 41 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông
khai mac hoi nghi lan thu muoi bon ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 11, khóa XVI
khai mac hoi nghi lan thu muoi bon ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Toàn Hội nghị lần thứ mười bốn Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI (Ảnh Nguyễn Công)

Tại hội nghị các đại biểu thông qua chương trình làm viêc, gồm các nội dung: Hội nghị thảo luận Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá X); Nghị quyết 15 của Quốc hội (khoá XII ) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội;

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của TP; Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thành uỷ.

Cũng tại hội nghị các đại biểu thông qua các báo cáo và thảo luận: Dự thảo kế hoạch của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá XII: Nghị quyết số 26 – NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP và báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của Thành uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2013 -2020;

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội (cấp TP); Dự thảo các chương trình của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá XII: Nghị quyết số 27 – NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Hội nghị lần thứ mười bốn Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày (2, 3/7).

Nguồn :