M
17:30 | 25/02/2020

Huyện Chương Mỹ cần chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng

(LĐTĐ) Ngày 25/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu Đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ huyện Chương Mỹ.

huyen chuong my can chu trong tuyen truyen truoc trong va sau dai hoi dang Bảo đảm tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ
huyen chuong my can chu trong tuyen truyen truoc trong va sau dai hoi dang Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở các địa phương
huyen chuong my can chu trong tuyen truyen truoc trong va sau dai hoi dang Cần đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ chủ chốt

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Tạ Quang Được cho biết, để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo; thành lập các ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc, tổ công tác chỉ đạo đại hội…

huyen chuong my can chu trong tuyen truyen truoc trong va sau dai hoi dang
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kết luận tại buổi kiểm tra.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thống nhất lựa chọn Đảng bộ xã Lam Điền, Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ cơ sở. Đến nay, hai đảng bộ trên đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức đại hội vào ngày 13/3 và 17/3...

Về kết quả tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, tính đến ngày 21/2, huyện Chương Mỹ đã có 445/467 chi bộ trực thuộc, 26/32 xã, thị trấn hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ, 9/11 đảng bộ khối cơ quan tổ chức thành công đại hội chi bộ…

Tại buổi kiểm tra, thành viên Đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị Huyện ủy Chương Mỹ làm rõ hơn về quy trình tổ chức nhân sự; chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; công tác tập huấn, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trong công tác tổ chức đại hội; giải quyết các đơn thư khiếu kiện, tố cáo…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của địa phương. Nhấn mạnh, đại hội đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, vì vậy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý huyện Chương Mỹ có giải pháp bảo đảm trước, trong và sau đại hội phải tuyên truyền, hành động nhằm tạo bầu không khí chính trị tích cực, động viên đông đảo cán bộ, đảng viên lạc quan, tin tưởng tương lai phát triển của huyện, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng…

Về công tác chuẩn bị đại hội, đối với các chi bộ, huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn lập hồ sơ đại hội, xây dựng quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên các bộ phận… Đối với cấp xã và tương đương, huyện tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, thường vụ phụ trách, các tổ công tác; nắm chắc tình hình dư luận ở cấp xã; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu kiện, tố cáo…

Đối với đại hội cấp huyện, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới của đại hội, nhất là kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo niềm tin, phấn khởi trong toàn đảng bộ huyện… Về văn kiện đại hội, huyện cần đề cập những vấn đề của thực tiễn đặt ra trên địa bàn, không lảng tránh những khó khăn, vướng mắc; quan tâm đến những vấn đề thiết thực của cán bộ, đảng viên, tránh hình thức… Về công tác nhân sự, huyện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn cán bộ nòng cốt đủ năng lực, phẩm chất vào cấp ủy các cấp...

Tưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đặc biệt lưu ý huyện Chương Mỹ phải xây dựng phương án xử lý các tình huống liên quan dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, bảo đảm song hành công tác chỉ đạo đại hội là phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh…

Hoàng My

Nguồn :