M
17:13 | 30/04/2019

Hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.  

huong dan to chuc thuc hien mo hinh tuyen truyen quy tac ung xu Ban hành quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục
huong dan to chuc thuc hien mo hinh tuyen truyen quy tac ung xu Triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng: Kinh nghiệm từ những cách làm hay, sáng tạo
huong dan to chuc thuc hien mo hinh tuyen truyen quy tac ung xu Thúc đẩy thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ xây dựng hướng dẫn các mô hình tuyên truyền 2 Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố. Đồng thời, hướng dẫn triển khai thực hiện 3 mô hình điểm là Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Mô hình hướng dẫn nhân dân, tiểu thương khu phố cổ thân thiện với du khách, không chèo kéo, tăng giá, ép du khách sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện 10 mô hình đảm bảo hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các mô hình. Tổng hợp, đánh giá kết quả báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU.

Sở Văn hóa và Thể thao dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mô hình vào tháng 9/2019 và đề xuất khen thưởng các điển hình thực hiện tốt các mô hình tuyên truyền năm 2019.

Các mô hình tuyên truyền gồm có: Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chinh văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung;

Mô hình hướng dẫn nhân dân, tiểu thương khu phố cổ thân thiện với du khách, không chèo kéo, tăng giá, ép du khách sử dụng dịch vụ; Mô hình tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại;

Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp;

Mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp; Mô hình sinh viên tình nguyện tuyên truyền du lịch thân thiện.

PV

Nguồn :