M
17:25 | 11/11/2017

LĐLĐ Thành phố:

Hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Mới đây, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ký ban hành Hướng dẫn  số 20/HD-LĐLĐ  về thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

huong dan thu kinh phi cong doan khu vuc san xuat kinh doanh qua tai khoan cua tong ldld viet nam Tập huấn triển khai thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank
huong dan thu kinh phi cong doan khu vuc san xuat kinh doanh qua tai khoan cua tong ldld viet nam Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính công đoàn
huong dan thu kinh phi cong doan khu vuc san xuat kinh doanh qua tai khoan cua tong ldld viet nam Làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thu kinh phí công đoàn

Theo Hướng dẫn, đối tượng thực hiện việc thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm có LĐLĐ thành phố Hà Nội; LĐLĐ quận, huyện, thị xã; CĐ ngành, CĐ Tổng công ty, CĐ cấp trên cơ sở (gọi chung là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở); CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn (có CĐCS hoặc chưa thành lập CĐCS).

Việc thu kinh phí kinh phí công đoàn sẽ được thực hiện với các thông tin như sau: tài khoản nhận kinh phí công đoàn là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Số tài khoản: 117001366668 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank.

Việc cấp trả cho CĐCS phần kinh phí được sử dụng sẽ được cấp trả tự động 24 giờ khi đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí công đòan (kể từ khi tài khoản thu KPCĐ nhận được kinh phí doanh nghiệp đóng).

Về tổ chức thực hiện, Hướng dẫn nêu rõ: LĐLĐ Thành phố phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn, nhập dữ liệu vào phần mềm và gán tài khoản nhận kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc (nếu Đơn vị chưa mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương) đồng thời Phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn.

huong dan thu kinh phi cong doan khu vuc san xuat kinh doanh qua tai khoan cua tong ldld viet nam
Hội nghị triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Vietinbank khu vực phía Bắc do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

LĐLĐ Thành phố cũng thực hiện giám sát, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cấp dưới thực hiện; Lập danh sách các CĐCS trực thuộc, thông báo, đôn đốc, đối chiếu việc trích nộp kinh phí công đoàn đồng thời thực hiện thanh toán kinh phí cho LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở theo qui định.

Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ Thành phố yêu cầu chủ động phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương mở tài khoản cho đơn vị mình và Hướng dẫn CĐCS mở tài khoản, nhập dữ liệu vào phần mềm hoặc gán tài khoản nhận kinh phí công đoàn cho CĐCS nếu Đơn vị chưa mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương.

Cùng đó,các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần phối hợp với Chi cục Thuế, BHXH cùng cấp tổng hợp danh sách, cập nhật thông tin đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn và chưa có công đoàn do cấp mình quản lý và thông báo đóng kinh phí công đoàn đến đơn vị, doanh nghiệp; đôn đốc, đối chiếu, kiểm tra việc trích, đóng 2% kinh phí công đoàn về tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần lập danh sách các doanh nghiệp theo địa giới cấp quận, huyện, thị xã chưa có chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương gửi về LĐLĐ Thành phố tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn tìm giải pháp cấp trả kinh phí hoạt động cho CĐCS được thuận tiện nhất.

Cùng đó, LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn các Khu CN và CX Hà Nội tiếp nhận kinh phí (tỷ lệ phân phối theo quy định) của doanh nghiệp, đơn vị chưa thành lập CĐCS; thực hiện chi cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp đã nộp kinh phí công đoàn. LĐLĐ Thành phố lưu ý, các đơn vị cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trong đơn vị, tổ chức triển khai các nội dung và hoàn thành trước 15/12/2017.

Đối với CĐCS, LĐLĐ Thành phố đề nghị cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết để tiến hành mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương; tham gia tập huấn triển khai thu KPCĐ của Công đoàn cấp trên; cung cấp các dữ liệu cần thiết cho công đoàn cấp trên trực tiếp: Mã thuế của doanh nghiệp, số tài khoản nhận kinh phí của CĐCS, …

LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các CĐCS căn cứ số kinh phí phải đóng và thông báo của Công đoàn cấp trên, đôn đốc lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trích, nộp 2% kinh phí công đoàn.

Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn, LĐLĐ Thành phố đề nghị thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo thông báo của tổ chức công đoàn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn thực hiện chi cho người lao động và các hoạt động công đoàn tại đơn vị.

LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các cấp công đoàn và đơn vị liên quan phản ánh về LĐLĐ thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để giải quyết .

Nguồn :