M
11:26 | 14/09/2018

BHXH Việt Nam - Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia:

Hợp tác nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ

(LĐTĐ) Ngày 12/9, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam.

hop tac nang cao hieu qua dau tu quy Quỹ BHYT: Chi trả gần 1,8 tỷ đồng cho một học sinh
hop tac nang cao hieu qua dau tu quy Từ 12-15/9/2018: BHXH Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị ASSA 35

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.

hop tac nang cao hieu qua dau tu quy
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia đẩy mạnh hợp tác trong việc: Tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi kết quả nghiên cứu trên cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể cũng như việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, toạ đàm, nghiên cứu khảo sát; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan...

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, với vai trò là cơ quan Nhà nước trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phạm vi cả nước, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng tự đổi mới, nỗ lực cố gắng đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam được giao chức năng quản lý, đầu tư quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo tăng trưởng, an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn. Quỹ BHXH đã trở thành quỹ tài chính công có quy mô đứng hàng đầu đất nước, góp phần tích cực trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ.

Để góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ Chính phủ giao, những năm gần đây, BHXH Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nhằm hợp tác nghiên cứu xây dựng chính sách, chia sẻ thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của toàn ngành BHXH, BHXH Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cơ quan liên quan, trong đó có Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Đặc biệt là sự quan tâm, hợp tác của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia trong công tác trao đổi thông tin, kết quả đánh giá kinh tế vĩ mô, dự báo, cảnh báo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính - ngân hàng...

Phát biểu tại lễ ký, quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia khẳng định, thời gian tới, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong cung cấp thông tin, nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các quy định về đầu tư quỹ BHXH nhằm đảm bảo công tác đầu tư quỹ đạt hiệu quả cao nhất, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan tư vấn, hỗ trợ, giám sát trong lĩnh vực tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp trao đổi thông tin, để BHXH Việt Nam có thể đưa ra các quyết định, chính sách quản lý, đầu tư quỹ an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

N.Lan

Nguồn :