M
13:18 | 13/11/2018

Hợp sức xây dựng Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Sau một năm thực hiện Chương trình phối hợp số 05/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 26/10/2017 giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020, công tác phối hợp chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành GD&ĐT Hà Nội, xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

hop suc xay dung cong doan vung manh Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng
hop suc xay dung cong doan vung manh Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

Theo đó, từng cấp chuyên môn của ngành GD&ĐT Hà Nội từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn tổ chức các hoạt động trong cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt hiệu quả thiết thực; phối hợp chỉ đạo các phòng chức năng của ngành thực hiện trích nộp đầy đủ 2% kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Nghị định 191/2013/NQ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; từng cấp trong ngành Giáo dục đã cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp tham gia trong các hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật; được mời dự các cuộc họp sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học của ngành GD&ĐT Hà Nội; được cung cấp thông tin, tài liệu về chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, đoàn viên và người lao động trong ngành.

hop suc xay dung cong doan vung manh
Ra mắt tổ chức Công đoàn Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) các trường học đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế và Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh đã được các cấp Công đoàn chủ động tổ chức thực hiện đạt kết quả. Kết quả, năm học 2017-2018, đã kết nạp mới 2.601 đoàn viên công đoàn.

Theo kết quả đánh giá, xếp loại của các LĐLĐ quận, huyện, thị xã có 1.887 CĐCS xếp loại vững mạnh (đạt 89,26%), 198 CĐCS xếp loại khá (đạt 9,37%). Tuy nhiên còn 4 CĐCS trường học xếp loại trung bình (chiếm tỷ lệ 0,19%); 25 CĐCS không đánh giá xếp loại hoạt động do một số đơn vị mới thành lập, một số đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập khó khăn xin tạm dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, trong năm học 2017-2018, các cấp Công đoàn Thủ đô và ngành GD&ĐT đã quan tâm phối hợp tổ chức cho 26.342 cán bộ, đoàn viên học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; 5.721 cán bộ, đoàn viên công đoàn được bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị.

LĐLĐ các quận/huyện/thị xã đã tổ chức 200 lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn cho bộ cán bộ công đoàn, từ tổ phó công đoàn trở lên; đồng thời thường xuyên liên hệ, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, các sách nghiệp vụ cho CĐCS.

Nội dung bồi dưỡng, tập huấn tập trung vào: Công tác chỉ đạo đại hội; tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, hội nghị người lao động; các chế độ chính sách và các văn bản liên quan đến đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, kiểm tra, chính sách pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức các lớp tập huấn kết hợp với giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn.

Ngoài ra, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng được các CĐCS trường học quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, công đoàn các trường đã chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý, tranh thủ được sự ủng hộ của cấp ủy Đảng và chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường, định kỳ phối hợp tổ chức các buổi làm việc giữa công đoàn với cấp ủy Đảng, giữa Ban Giám hiệu với Ban Chấp hành Công đoàn; tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Qua thống kê của các đơn vị, trong năm học 2017-2018 đã có 2.247 đoàn viên ưu tú được xem xét, kết nạp Đảng.

Phạm Thảo

Nguồn :