M
15:15 | 22/03/2018

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Cơ quan dân đảng quận Hoàng Mai năm 2018

Mới đây, Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua năm 2018.

hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2018 Đại hội công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai
hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2018 Hội thi nấu ăn công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức viên chức Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng mai năm 2017 cho thấy, năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan, với sự chủ động và tích cực của các ban Đảng, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức, các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đều được hoàn thành tốt. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ, thống nhất.

Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức được phát huy, xác định rõ trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo và Thủ trưởng cơ quan thường xuyên chăm lo, động viên cán bộ, nhân viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Với tất cả những nỗ lực, cố gắng, năm 2017, các ban đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra được Thành ủy tặng cờ thi đua xuất sắc. MTTQ và các đoàn thể Quận đạt danh hiệu xuất sắc. Đảng bộ Cơ quan đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các đoàn thể cơ quan như: hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Chi đoàn đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc v.v...

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, năm 2018 cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: triển khai thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong đó chú trọng nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật hiện đại trong quản lý, điều hành và giải quyết nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2018
Các ban đảng, đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2018

Cùng đó, cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên.

Các ban đảng, đoàn thể thuộc cơ quan sẽ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo; tăng cường công tác dân vận của đảng, của chính quyền, tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động vận động, thu hút, tập hợp, giáo dục quần chúng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với các nhiệm vụ chủ yếu, cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai cũng đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh năm 2018, các ban đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể hoạt động sôi nổi thiết thực, đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, làm tốt công tác cải cách hành chính.

Để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu nói trên, ngay tại hội nghị, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đã phát động phong trào thi đua năm 2018 trong cán bộ đoàn viên công đoàn cơ quan với 2 đợt thi đua và 10 nội dung thi đua cụ thể, qua đó động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, tích cực học tập, công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng trật tự an toàn xã hội của quận năm 2018.

Dịp này, Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai cũng khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tú Anh

Nguồn :