M
10:13 | 16/05/2017

Hà Nội:

Hỗ trợ xã, thôn đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất

UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Thành phố.

ho tro xa thon dac biet kho khan phat trien san xuat Lao động huyện nghèo được hỗ trợ kinh phí đào tạo tiếng Hàn
ho tro xa thon dac biet kho khan phat trien san xuat Trao quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
ho tro xa thon dac biet kho khan phat trien san xuat Trao hơn100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Mục tiêu của kế hoạch, thông qua chương trình hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo vùng đặc biệt khó khăn nâng cao nhận thức, làm quen với phương thức sản xuất mới, tiến bộ khoa học trong sản xuất, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập cho các hộ nghèo. Nâng cao năng lực cán bộ, năng lực quản lý, trang bị bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng khi triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

ho tro xa thon dac biet kho khan phat trien san xuat
Nghề chế biến thuốc Nam ơ xã Ba Vì, Huyện Ba Vì Ảnh KTĐT

Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách nhanh và bền vững, đưa các thôn bản thoát khỏi xã, thôn đặc biệt khó khăn và dần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa xã, thôn đặc biệt khó khăn và các xã khác của Thành phố.

Mục tiêu cụ thể Thành phố phấn đấu 100% các hộ xã, thôn đặc biệt khó khăn tham gia thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất nắm vững, thành thạo các phương thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế; biết tự tổ chức sản xuất làm giàu vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu đến hết năm 2020 các xã miền núi trên địa bàn thành phố không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Để đạt mục tiêu trên, Thành phố triển khai nhiều giải pháp. Trong đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân tộc, chỉ đạo xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai việc hỗ trợ sản xuất đến các hộ, nhóm hộ thuộc thôn bản đặc biệt khó khăn.

Triển khai nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất đến các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị cùng vào cuộc tham gia chỉ đạo, tạo dựng phong trào thi đua hỗ trợ phát triển sản xuất. Triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất đầu tư đúng đối tượng theo mục tiêu, dự án được phê duyệt bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

UBND Thành phố giao Ban Dân tộc thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan hướng dẫn về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch vốn để thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, tránh trùng lắp, hiệu quả; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc thành phố, các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện và đơn vị liên quan hướng dẫn, thực hiện các nội dung, dự án hỗ trợ theo quy định; đảm bảo đúng đối tượng, tránh trùng lắp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chính sách chế độ Nhà nước quy định. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện dự án trên địa bàn và báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố.

Theo kế hoạch, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm hộ thuộc các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của một số xã thuộc huyện Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức sẽ được triển khai theo kế hoạch này. Tổng kinh phí dự kiến 54.800 triệu đồng.

Lâm Khánh

Nguồn :