M
17:03 | 18/05/2017

Thực hiện chính sách với người có công:

Hàng nghìn ngôi nhà được sửa chữa, xây mới

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở cho những gia đình có công với cách mạng, quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

hang nghin ngoi nha duoc sua chua xay moi ​TP Hà Nội: Hỗ trợ 402 tỷ đồng xây dựng nhà cho người có công
hang nghin ngoi nha duoc sua chua xay moi ​Thực hiện tốt việc chăm lo người có công với cách mạng

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tính đến ngày 10/5/2017 số hộ người có công hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở là 4825 hộ; số hộ người có công đang thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở là 2.205 hộ;

Còn lại 486 hộ (khoảng 6,5%) chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa là những gia đình có người đau ốm hoặc phụ thuộc vào việc xem ngày, tháng khởi công... đến nay, nhiều hộ đã bắt đầu tiến hành. Con số này sẽ giảm theo từng tuần và tháng.

hang nghin ngoi nha duoc sua chua xay moi
Hà Nội đang đẩy mạnh tiến độ sửa chữa, xậy dựng nhà ở cho người có công. (Ảnh: HNM)

Trước đó theo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng của TP giai đoạn 2013 - 2017 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội: công tác rà soát, triển khai các quy định về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở thực hiện tích cực. Tính đến ngày 26/4/2017, số hộ người có công đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở là: 4.420 nhà (xây mới: 2.148 nhà, sửa chữa: 2.272 nhà). Số hộ người có công đang thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở: 1.986 nhà (xây mới: 1.096 nhà, sửa chữa: 890 nhà).

Tuy nhiên kết luận của Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội cũng chỉ ra, công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở của Trung ương, Thành phố ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục, chưa sâu rộng, dẫn đến một số hộ gia đình thuộc diện người có công chưa hiểu rõ về chính sách gây khó khăn trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Việc cấp kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố cho các hộ tự xây mới, sửa chữa nhà còn chậm, chưa kịp thời...

Đoàn giám sát đã kiến nghị với Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các hộ gia đình người có công tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị với UBND Thành phố tiếp tục báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo cho thành phố Hà Nội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg….

Đối với các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương về tiến độ thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Cùng với đó UBND các quận, huyện, thị xã cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu và thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai tổ chức thực hiện, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc bình xét công khai, minh bạch để việc hỗ trợ đến tận tay hộ gia đình người có công; đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai quyết liệt việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch của Thành phố đã đề ra; tiến hành giải ngân kịp thời, đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho các hộ xây mới, sửa chữa nhà ở theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả và huy động gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư đóng góp, ủng hộ kinh phí để triển khai thực hiện xong trước 27/7/2017.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thành phố đã có Kế hoạch số 190/KH-UBND đề ra hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.566 nhà cho người có công trước ngày 27/7/2017. Hiện các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở cho những gia đình có công với cách mạng. Với phương châm "đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định", chắc chăn tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công của Thành phố sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch, thiết thực tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trần Vũ

Nguồn :