M
22:06 | 03/12/2019

Phục vụ giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới:

Hà Nội lên kế hoạch tuyển bổ sung giáo viên

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 246/KH-UBND triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, trong đó đưa ra lộ trình thực hiện theo 6 giai đoạn.

ha noi len ke hoach tuyen dung bo sung giao vien Công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1
ha noi len ke hoach tuyen dung bo sung giao vien Kỳ vọng từ Chương trình giáo dục phổ thông mới
ha noi len ke hoach tuyen dung bo sung giao vien Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

Cụ thể, giai đoạn 1 (đến hết tháng 11/2019): Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp Thành phố, cấp quận, huyện, thị xã. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung; phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương của thành phố Hà Nội, đảm bảo kịp thời áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo lộ trình. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.

ha noi len ke hoach tuyen dung bo sung giao vien
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2 (từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2020): Hoàn thành việc tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học, trung học cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ, chính sách liên quan đến chương trình mới, sách giáo khoa mới.

Giai đoạn 3 (từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021): Triển khai áp dụng đại trà toàn Thành phố chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1; tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Giai đoạn 4 (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022): Tiếp tục triển khai áp dụng đại trà chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1 và triển khai áp dụng cho lớp 2, lớp 6; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại; tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp trung học phổ thông (nếu có)...

Giai đoạn 5 (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023): Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, lớp 2, lớp 6 và triển khai áp dụng cho lớp 3, lớp 7, lớp 10. Đồng thời tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

Giai đoạn 6 (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2025): Tiến hành thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã triển khai và triển khai áp dụng theo hình thức cuốn chiếu cho các lớp còn lại; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

P.V

Nguồn :