M
12:50 | 16/11/2018

Gần 250 ngàn CNLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

(LĐTĐ) LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2017-2018 , trong 2 năm qua, UBND và LĐLĐ Thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc  tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân cho CNVCLĐ.

gan 250 ngan cnld duoc hoc tap boi duong nang cao trinh do Không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
gan 250 ngan cnld duoc hoc tap boi duong nang cao trinh do Khai giảng lớp cắm hoa nghệ thuật trong CNVCLĐ
gan 250 ngan cnld duoc hoc tap boi duong nang cao trinh do Không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ

Cụ thể, UBND Thành phố đã phối hợp với LĐLĐ Thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. UBND Thành phố và các quận, huyện thị xã đã hỗ trợ kinh phí tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI.

gan 250 ngan cnld duoc hoc tap boi duong nang cao trinh do
Ảnh minh họa

Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”.

Đặc biệt, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động CNLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

Qua đó, đã có 248.571 CNLĐ được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng nghề góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phạm Diệp

Nguồn :