M
12:39 | 19/05/2018

LĐLĐ Thành phố:

Đôn đốc đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên trong các cấp công đoàn

Ngày 18/5, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã ký công văn số 286/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đôn đốc đẩy mạnh “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” năm 2018.

don doc day manh chuong trinh phuc loi doan vien trong cac cap cong doan Ba giải pháp nâng cao phúc lợi đoàn viên công đoàn
don doc day manh chuong trinh phuc loi doan vien trong cac cap cong doan 10 sự kiện nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2017
don doc day manh chuong trinh phuc loi doan vien trong cac cap cong doan Long Biên: Thêm 3.127 đoàn viên công đoàn được phát thẻ ưu đãi

Công văn nêu rõ, sau hơn một năm triển khai thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" đến nay, LĐLĐ Thành phố đã ký hợp tác với 10 đối tác, công đoàn cấp trên cơ sở đã ký với 29 đối tác thực hiện Chương trình ưu đãi giảm giá sản phẩm, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng nghìn đoàn viên và người lao động.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai cho thấy nhiều đoàn viên và người lao động chưa biết về Chương trình nên hiệu quả thực hiện còn hạn chế. Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ Thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung LĐLĐ Thành phố đã ký hợp tác với các đối tác năm 2017, năm 2018, tập trung vào 3 nhiệm vụ chủ yếu.

don doc day manh chuong trinh phuc loi doan vien trong cac cap cong doan
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động năm 2018 với đại diện lãnh đạo 5 doanh nghiệp

Trước hết, các cấp công đoàn cần chủ trì, phối hợp với các đối tác, các đơn vị Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và các Công đoàn cấp trên cơ sở đã ký kết để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách thức sử dụng, địa chỉ cung cấp các dịch vụ cho đoàn viên công đoàn biết và sử dụng dịch vụ ưu đãi từ các doanh nghiệp đồng thời cần bàn bạc, thống nhất các giải pháp hỗ trợ để đưa sản phẩm, dịch vụ tới được tận tay người lao động và đoàn viên công đoàn đối với các sản phẩm bán trực tiếp tại nơi làm việc của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Cùng đó, các đơn vị cần chủ động kiểm tra các cấp Công đoàn trực thuộc việc triển khai thực hiện chương trình và kịp thời hỗ trợ các đối tác triển khai ở những nơi chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt kế hoạch như đã thống nhất; cùng đối tác xử lý và giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở thống kê, báo cáo kết quả thực hiện gửi về LĐLĐ Thành phố theo thời hạn cụ thể: báo cáo quý II, III/2018trước ngày 20 tháng 6, 9/2018; báo cáo năm 2018 trước ngày 08/12 theo phụ lục 02. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện: gửi về LĐLĐ Thành phố sau khi ký ban hành.Các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác: gửi về LĐLĐ Thành phố ngay sau khi ký để LĐLĐ Thành phố tổng hợp.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật), đồng thời gửi kèm bản điện tử về địa chỉ Email: chinhsachphapluat@congdoanhanoi.org.vn.

Phạm Diệp

Nguồn :