M
20:50 | 17/05/2018

Định giá theo giá thị trường đối với ôtô biếu, tặng

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, chiều ngày 17/5, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo với chuyên để, tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản chi tiết thi hành.

tin nhap 20180517182509 Nên thành lập Ủy ban đặc biệt về thu hồi tài sản từ tham nhũng?
tin nhap 20180517182509 Phải thu được nhiều tài sản từ tham nhũng
tin nhap 20180517182509 Minh bạch hóa thu - chi
tin nhap 20180517182509
Ô tô biếu, tặng sẽ phải định giá theo giá thị trường

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tân Thịnh – Cục phó Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, sau gần 5 tháng kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực (ngày 1/1/2018), thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng 12 văn bản (11 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) nhằm kịp thời hướng dẫn thi hành Luật.

Đề cập đến những vấn đề liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là việc tiếp nhận tài sản biếu tặng của các cơ quan nhà nước ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, về việc nhận các tài sản biếu tặng của cá nhân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương theo hướng không tiếp nhận các loại tài sản này, đặc biệt là các loại tài sản có giá trị cao như xe ôtô. Tuy nhiên theo quy định của Nghị định 29 thì đối với các loại quà tặng là tài sản xác lập quyền sử dụng toàn dân nói chung và các loại tài sản biếu tặng nói riêng thì trước khi trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao cho một đơn vị nào đó sử dụng, bắt buộc phải thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản đó sát với giá thị trường.

Cũng theo ông Thịnh, đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị được đề nghị cho tặng phải căn cứ quy định hiện hành của pháp luật để xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao; người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận tài sản theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Nguồn :