M
17:25 | 11/02/2019

Đi tắt để đỡ chặng đường dài

(LĐTĐ) Hà Nội là một trong bốn trụ cột trong đề án về phát triển đô thị thông minh bền vững của cả nước. Trong lĩnh vực này, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tạo được những dấu ấn nhất định và là đơn vị đi đầu khi là đối tác tư vấn, triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

di tat de do chang duong dai Hà Nội hướng đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
di tat de do chang duong dai Xây dựng đô thị thông minh không thể thiếu vai trò của báo chí
di tat de do chang duong dai Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định mục tiêu định hướng đến năm 2030 “Hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh”.

di tat de do chang duong dai
Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Ngọc Kỳ

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội nghiên cứu, lập kế hoạch ngay từ bây giờ, có lộ trình cụ thể thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố và bố trí ngân sách, huy động các nguồn vốn theo quy định để triển khai thực hiện.

Với tầm nhìn chiến lược và chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Thành phố đã làm thay đổi về nhận thức và hiệu quả trong việc triển khai, ứng dụng CNTT của toàn Thành phố. Từ năm 2016 đến nay, UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo, tích cực triển khai các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

Trong năm 2018, UBND Thành phố đã có nhiều hoạt động trao đổi, kinh nghiệm với các Tập đoàn CNTT hàng đầu trên Thế giới về xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh, trong đó có đề cập đến các vấn đề hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho Thành phố trong xu hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Thành phố thông minh.

Thành phố xác định người dân là trung tâm trong quá trình xây dựng Thành phố thông minh. Để người dân có thể thụ hưởng những tiện ích mà Thành phố thông minh mang lại, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu UBND Thành phố có chiến lược, lộ trình đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức của người dân để có thể cùng tham gia xây dựng, phát triển Thành phố thông minh.

Sau 3 năm triển khai, đã hình thành nền tảng cơ bản về Chính quyền điện tử của Thành phố, trong đó chú trọng triển khai cơ sở hạ tầng CNTT và cung cấp các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố và đảm bảo phục vụ công dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; từng bước triển khai các thành phần cơ bản của Thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, năm 2019, Việt Nam sẽ thử nghiệm mạng 5G và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn thử nghiệm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội tốt cho Hà Nội kết nối, tiếp cận những công nghệ chủ chốt của Cách mạng công nghiệp 4.0 khi triển khai xây dựng Thành phố thông minh.

Hà Nội là một trong số những siêu đô thị trên thế giới về diện tích và quy mô dân số. Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình xây dựng Thành phố thông minh, Hà Nội sẽ gặp không ít những khó khăn do những tác động của tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học nhanh chóng như hiện nay và trong tương lai.

Những thách thức lớn trong vấn đề quy hoạch đô thị, ùn tắc giao thông, an ninh, y tế, giáo dục, năng lượng, ô nhiễm môi trường... sẽ tác động không nhỏ đến việc xây dựng Thành phố thông minh. Với mục tiêu xây dựng một Thành phố thông minh nhằm đáp ứng các yêu cầu quản trị của chính quyền và đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân, Thành phố sẽ nghiên cứu, xác định những vấn đề ưu tiên và tập trung nguồn lực triển khai với lộ trình phù hợp.

Từ năm 2017, Thành phố đã triển khai thí điểm một số ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực như: Giao thông, nông nghiệp, môi trường. Bên cạnh đó, đã hoàn thành xây dựng, cung cấp thông tin về hệ thống quan trắc môi trường không khí, hệ thống quan trắc chất lượng nước Hồ Tây; hệ thống quan trắc lượng mưa và bản đồ úng ngập trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố; triển khai thí điểm và mở rộng ứng dụng tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động - IPARKING.

Thí điểm lắp đặt thiết bị hệ thống vé điện tử thông minh trên tuyến BRT; xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát bằng camera ở bến xe Giáp Bát; triển khai hệ thống camera thông minh tại một số quận trên địa bàn Thành phố phục vụ giám sát, đảm bảo an ninh trật tự.

Triển khai thí điểm hệ thống thông tin điện tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc bằng các thiết bị di động thông minh, đảm bảo an toàn đối với sản phẩm trái cây tại các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội, hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu trang bị tem, nhãn, bao bì nhận diện sản phẩm trái cây của Hà Nội.

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông được UBND Thành phố giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu Đề án xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Với định hướng xây dựng Thành phố thông minh bền vững, mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0, Hà Nội dự kiến xây dựng thành phố thông minh gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2020) hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của Thành phố thông minh; giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến năm 2025) hoàn thành cơ bản các hệ thống thông minh, thu hút người dân tham gia quản lý xã hội và hình thành nền kinh tế số; giai đoạn 3 (từ sau năm 2025) sẽ phát triển Thành phố thông minh ở mức độ cao với đặc trưng của nền kinh tế tri thức.

Theo kế hoạch năm 2019, Thành phố bắt đầu triển khai Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội và một số thành phần cơ bản của Hệ thống Giao thông thông minh, Hệ thống Du lịch thông minh và các lĩnh vực khác theo lộ trình. Đồng thời, nghiên cứu triển khai một số nội dung về Y tế thông minh, Giáo dục và Đào tạo thông minh,...

Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng để xây dựng và hình thành một Thành phố thông minh. HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 1/12/2015, Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, trong đó xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và Thành phố thông minh.

Trong năm 2018, UBND Thành phố đã có nhiều hoạt động trao đổi, kinh nghiệm với các Tập đoàn CNTT hàng đầu trên Thế giới về xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh, trong đó có đề cập đến các vấn đề hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho Thành phố trong xu hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Thành phố thông minh.

Thành phố xác định người dân là trung tâm trong quá trình xây dựng Thành phố thông minh. Để người dân có thể thụ hưởng những tiện ích mà thành phố thông minh mang lại, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu UBND Thành phố có chiến lược, lộ trình đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức của người dân để có thể cùng tham gia xây dựng, phát triển Thành phố thông minh.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Ngọc Kỳ

Nguồn :