M
10:05 | 30/12/2017

Đến năm 2025, tất cả học sinh được học chương trình ngoại ngữ 10 năm

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, trong đó, đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể đối với các cấp học, trình độ đào tạo.

den nam 2025 tat ca hoc sinh duoc hoc chuong trinh ngoai ngu 10 nam Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
den nam 2025 tat ca hoc sinh duoc hoc chuong trinh ngoai ngu 10 nam 5 phương pháp dạy con học ngoại ngữ tốt nhất từ khi mới lọt lòng
den nam 2025 tat ca hoc sinh duoc hoc chuong trinh ngoai ngu 10 nam Năm học 2017-2018: 4 giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh
den nam 2025 tat ca hoc sinh duoc hoc chuong trinh ngoai ngu 10 nam Bộ Giáo dục xây dựng Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025
den nam 2025 tat ca hoc sinh duoc hoc chuong trinh ngoai ngu 10 nam
Học sinh tiểu học. (Ảnh minh họa: Lê Hà)

Theo đó, mục tiêu chung đề ra của đề án là để đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc, tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025. Để đạt được điều này, các mục tiêu cụ thể được đặt ra như sau:

Đối với giáo dục mầm non: Đến năm 2020 hoàn thành ban hành chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non.

Đối với giáo dục phổ thông: Đến năm 2020 hoàn thành ban hành chương trình môn ngoại ngữ tự chọn lớp 1 và lớp 2. Đến năm 2025, phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm (bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12).

Đối với giáo dục nghề nghiệp: Đến năm 2025, 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo.

Đối với giáo dục đại học: Đến năm 2025 phấn đầu 100% sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo.

Đối với các cơ sở đào tạo có ngành sư phạm ngoại ngữ: Đến năm 2025, phấn đấu 100% sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo.

Đề án cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng các chương trình dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đa dạng của xã hội; phấn đấu hoàn thành việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ).

Theo Thanh Xuân/Báo Nhân dân

Nguồn :