M
08:56 | 03/10/2018

Đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi dạy thêm, học thêm

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụctrong đó tăng mức phạt tiền đối với các hành vi dạy thêm và học thêm. Nếu được thông qua dự thảo Nghị định sẽ thay thế Nghị định số 138 năm 2013.

de xuat tang muc phat doi voi hanh vi day them hoc them Dạy thêm, học thêm: Cấm cứ cấm, dạy cứ dạy
de xuat tang muc phat doi voi hanh vi day them hoc them Xử lý hiệu trưởng nếu để xảy ra vi phạm trong thu chi, dạy thêm - học thêm
de xuat tang muc phat doi voi hanh vi day them hoc them
Ảnh minh họa (kinhtedothi.vn)

Theo dự thảo, hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi không đảm bảo cơ sở vật chất; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định về công khai thông tin tổ chức dạy thêm; phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đối với hành vi sử dụng người dạy thêm không đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

Đối với hành vi dạy thêm ngoài trường của giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên mức phạt tiền sẽ từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Riêng với các hành vi dạy thêm cho học sinh tiểu học hoặc học sinh đã học hai buổi trên ngày và hành vi cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào nội dung dạy thêm, dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá sẽ chịu mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Tại dự thảo lần này cũng quy định mức xử phạt đối với các vi phạm về xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học. Đối với những hành vi trên, người vi phạm buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm quy định, đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm.

Ngoài ra, đối với vi phạm quy định về xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục, buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm.

T.An

Nguồn :