M
16:32 | 30/05/2017

Đề xuất lùi thời hạn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Trao đổi với báo chí, GS. Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xác nhận: đã đề xuất với bộ GD- ĐT phương án lui thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới 1 năm so với tiến độ.

de xuat lui thoi han trien khai chuong trinh giao duc pho thong moi Giáo viên, cán bộ quản lý quyết định thành bại của đổi mới giáo dục
de xuat lui thoi han trien khai chuong trinh giao duc pho thong moi Người thầy là gốc của đổi mới
de xuat lui thoi han trien khai chuong trinh giao duc pho thong moi Tích hợp ở bậc học dưới, phân hóa ở bậc học cao

Cụ thể, Ban biên tập chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới sau khi thông qua kết quả tổng hợp ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục, các Sở GD-ĐT, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, đã đề xuất Bộ GD-ĐT 2 phương án.

de xuat lui thoi han trien khai chuong trinh giao duc pho thong moi
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông

Phương án 1, chương trình, sách giáo khoa mới sẽ áp dụng theo phương thức “cuốn chiếu” ở mỗi cấp học, bắt đầu đối với từ lớp 1 từ năm học 2018-2019, lớp 6 từ năm học 2019-2020 và lớp 10 từ năm học 2021-2022. Phương án này đã bám sát lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới quy định tại Nghị quyết 88. Tuy nhiên, nếu thực hiện sẽ gặp phải những hạn chế, bất cập do khi chương trình tổng thể được phê duyệt tạm thời (dự kiến là tháng 6-2017) còn ít thời gian dành cho biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học và hoạt động giáo dục; biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới. Điều này dẫn tới lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Với phương án 2, việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo phương thức “cuốn chiếu” mỗi cấp học nhưng lùi lại 1 năm so với phương án một, bắt đầu đối với lớp 1 từ năm học 2019-2020, lớp 6 từ năm học 2020-2021 và lớp 10 từ năm học 2021-2022. Phương án này sẽ bảo đảm có đủ thời gian dành cho biên soạn thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học và hoạt động giáo dục; biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất; bảo đảm chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới một cách chắc chắn.

Nguồn :