M
08:49 | 24/07/2019

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là mục tiêu, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong thời kỳ hội nhập với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt là kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt  nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, vì quyền lợi người lao động để giữ vững và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn là nhân tố quan trọng.

day manh ung dung cong nghe thong tin Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh
day manh ung dung cong nghe thong tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin
day manh ung dung cong nghe thong tin Công đoàn Thủ đô: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đã mang lại nhiều tiện ích đối với đời sống của con người và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

day manh ung dung cong nghe thong tin
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải sang) thăm, chúc Tết công nhân lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong một xã hội hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác quản lý điều hành ngày càng hiệu lực hơn. Không nằm ngoài xu thế đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đặc biệt quan trọng để giúp cho các cấp Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đối với Thủ đô Hà Nội, thời gian qua, Liên đoàn Lao động Thành phố luôn quan tâm, chú trọng việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn, thông qua các hoạt động như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai ứng dụng các phần mềm: quản lý tài chính tài sản công đoàn; phần mềm Quản lý thông tin và điều hành tác nghiệp; đầu tư xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu dùng chung...

Bên cạnh những hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành thì việc ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp cho các cán bộ công đoàn có thêm được cách thức tiếp cận mới trong việc nắm bắt tư tưởng dư luận công nhân viên chức lao động.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã chỉ rõ yêu cầu các cấp công đoàn cần sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ với công nhân”. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin cơ sở và các thiết chế văn hóa để cung cấp, phổ biến thông tin đến công nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp công đoàn đều có sự quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn chủ động trang bị và nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ học tập, nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của đơn vị. Đồng thời, hầu hết các đơn vị đều ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin sát với yêu cầu thực tế và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cấp công đoàn đã đạt được những kết quả nổi bật như: Đa số các đơn vị đã trang bị đầy đủ máy tính cho các cán bộ làm việc; các đơn vị đều đã có kết nối mạng Internet; phân công cán bộ hàng ngày theo dõi, gửi nhận thông tin qua hộp thư điện tử của Trang web Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng thời cử cán bộ tham gia viết tin bài cho trang web.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành đã góp phần giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công; xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm xử lý qua mạng Internet. Trang web Liên đoàn Lao động Thành phố đã cung cấp thông tin hoạt động, định hướng chỉ đạo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, tư vấn pháp luật cho người lao động.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần cùng Thành phố thực hiện chủ trương xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử. Định kỳ 2 năm một lần, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn.

Ngoài những hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành thì việc ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp cho các cán bộ công đoàn có thêm được cách thức tiếp cận mới trong việc nắm bắt tư tưởng dư luận công nhân viên chức lao động.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã chỉ rõ yêu cầu các cấp công đoàn cần sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ với công nhân” đồng thời, đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin cơ sở và các thiết chế văn hóa để cung cấp, phổ biến thông tin đến công nhân.

Thời gian tới, trước yêu cầu cấp bách cũng như đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các cán bộ công đoàn phải thành thạo việc ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Vì vậy, các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục tăng cường đào tạo về công nghệ thông cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công đoàn tự học tập bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tin học, hoặc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học tại đơn vị để trang bị những kiến thức cần thiết phục vụ tác nghiệp của đơn vị. Mục tiêu hướng tới ngày càng thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn, cũng như cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội

Nguồn :