M
10:00 | 18/03/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH

Đó là một trong số những yêu cầu của LĐLĐ Thành phố tại văn bản số 112/LĐLĐ hướng dẫn triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 mà Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã ký, gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc.

day manh tuyen truyen pho bien giao duc phap luat ve bhxh Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Đẩy mạnh giảm nợ BHXH, BHYT năm 2018
day manh tuyen truyen pho bien giao duc phap luat ve bhxh Bộ LĐTBXH: Trả lời về cách tính lương hưu với lao động nữ
day manh tuyen truyen pho bien giao duc phap luat ve bhxh Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Theo đó, Luật BHXH được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 có qui định về việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (tại điểm b, khoản 1, điều 2 Luật BHXH) và qui định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Qui định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Để việc thực thi chính sách BHXH có hiệu quả, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH cho đoàn viên, CNVCLĐ, thực hiện tốt vai trò đại diện, chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ trong cơ quan, doanh nghiệp.

day manh tuyen truyen pho bien giao duc phap luat ve bhxh
Các cấp công đoàn Thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật BHXH cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới

Các cấp công đoàn Thành phố cần phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật BHXH để đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo qui định; phối hợp với chính quyền đồng cấp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định về BHXH, thực hiện chức năng khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH theo qui định của pháp luật.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thống kê, báo cáo số liệu khởi kiện đến ngày 01/3/2018, báo cáo định kỳ vào ngày 30 hàng tháng (theo biểu mẫu đính kèm) về LĐLĐ Thành phố (qua hộp thư ban Chính sách Pháp luật: chinhsachphapluat@congdoanhanoi.org.vn) để Thành phố có số liệu báo cáo cũng như kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Bộ, Ngành có liên quan.

Nguồn :