M
11:05 | 24/08/2018

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội:

Đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm

Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các quận, huyện, thị xã tập trung đôn đốc, thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Bên cạnh đó, cần phối hợp với các sở, ngành thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

day manh cac giai phap hoan thanh ke hoach nam Để hai bên cùng hiểu và thực thi tốt
day manh cac giai phap hoan thanh ke hoach nam Quỹ BHYT chi cho tuyến y tế cơ sở ngày càng tăng
day manh cac giai phap hoan thanh ke hoach nam Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên

Đó là chỉ đạo của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội tại Hội nghị tập huấn công tác thu, cấp sổ, thẻ, rà soát bàn giao sổ BHXH, công tác thu nợ, phát triển đối tượng BHXH, BHYT và một số nội dung về chế độ chính sách BHXH do BHXH Thành phố tổ chức ngày 22/8.

day manh cac giai phap hoan thanh ke hoach nam
Lãnh đạo BHXH Thành phố đề nghị BHXH các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ sở giáo dục hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Quản lý thu, Cấp sổ thẻ BHXH Thành phố đã hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác thu, cấp thẻ BHYT học sinh sinh viên, hộ gia đình, công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH.

Cụ thể, phổ biến một số điểm mới tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 3/8/2018 của BHXH Việt Nam lưu ý về việc hướng dẫn việc tham gia BHYT hộ gia đình yêu cầu phải tham gia đủ cả hộ theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư 41/TTLT- BHYT-BTC; Công văn số 2725/BHXH-BT ngày 23/7/2018 của BHXH Việt Nam về giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT.

Lãnh đạo BHXH Hà Nội cũng lưu ý, công tác rà soát mã số, cấp thẻ BHYT theo mã số cho HSSV năm học 2018-2019 cần lưu ý một số nội dung như: BHXH các quận, huyện, thị xã cần tham mưu, báo cáo UBND địa phương về danh sách các cơ sở giáo dục chưa đạt 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT, đồng thời nêu ra các giải pháp để đảm bảo các trường tham gia BHYT đúng quy định.

Chủ động phối hợp với các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, yêu cầu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT, đồng thời thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục đối với học sinh sinh viên.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Chế độ BHXH Thành phố cũng lưu ý một số vướng mắc về giải quyết các chế độ hưu trí, chế độ BHXH một lần, tử tuất, chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tại hội nghị tập huấn, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa yêu cầu các phòng nghiệp vụ liên quan, BHXH các quận, huyện, thị xã cần phải tích cực đôn đốc, thực hiện nhiều giải pháp hơn nữa nhằm hoàn thành kế hoạch thu BHXH, BHYT, đặc biệt từ nay đến cuối năm.

Cần phân tích kỹ các đơn vị nợ để có kế hoạch cụ thể với từng loại từ dễ đến khó đòi nợ, từ đó phối hợp với các Sở, ngành làm cơ sở thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời, BHXH quận, huyện, thị xã phải chủ động báo cáo, tham mưu với UBND, thường trực quận, huyện ủy, thường trực HĐND để có cơ sở ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Giám đốc BHXH Thành phố cũng yêu cầu viên chức các phòng, tổ nghiệp vụ, thực hiện nghiêm các quy định của ngành về tính lãi chậm đóng, lãi truy thu, kiểm tra, kiểm soát số liệu trước khi khóa sổ quyết toán, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân khi thực hiện giải quyết các chế độ chính sách BHXH đảm bảo quyền lợi cho người được hưởng theo quy định.

Ngọc Lan

Nguồn :