M
13:47 | 15/03/2018

Công ty Cổ phần May Sơn Hà: Tổ chức hội nghị người lao động

Được sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, mới đây, Công ty Cổ phần May Sơn Hà đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018.

cong ty co phan may son ha to chuc hoi nghi nguoi lao dong LĐLĐ Thành phố đôn đốc tiến độ tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018
cong ty co phan may son ha to chuc hoi nghi nguoi lao dong Hội nghị người lao động Công ty CP May Sơn Hà

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cho thấy, Công ty đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm cho 100% CNLĐ với mức thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng/người/ tháng.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CB, CNLĐ, tăng cường chất lượng bữa ăn ca với chi phí trực tiếp vào bữa ăn là 4,1 tỷ đồng, trang bị bàn ghế, bếp ăn sạch sẽ. Công tác PCCN, đảm bảo ATLĐ cũng đã được Công ty chú trọng đầu tư hơn tỷ đồng để trang bị các trang thiết bị phòng chống và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Đặc biệt để khuyến khích người lao động trong công ty hăng hái tham gia lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, năm 2017 Công ty đã chi 9,246 tỷ đồng cho công tác thi đua khen thưởng với gần 900 lượt cá nhân, tập thể được khen thưởng. Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã bàn bạc, đưa ra mục tiêu, giải pháp, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 là phấn đấu tăng doanh thu lên 8,1% và tăng thu nhập bình quân NLĐ lên 7,0 triệu đồng/người/ tháng (tăng 6,1%).

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.Tại Hội nghị Giám đốc Công ty đã công khai trả lời, giải đáp 12 vấn đề đặt ra từ 159 ý kiến thảo luận tại Hội nghị và tổng hợp từ các tổ công đoàn. Phần giải đáp của Ban Giám đốc Công ty đã được sự đồng thuận, nhất trí cao của các đại biểu. Hội nghị cũng đã bầu 4 đồng chí vào Ban đối thoại tại doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Dệt- May Hà Nội đã hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt ghi nhận sự nghiêm túc của Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty trong việc phối hợp thực hiện có nề nếp Hội nghị người lao động hàng năm, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể CB, CNLĐ trong công ty.

Đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với Công đoàn để kịp thời quan tâm, động viên CNLĐ yên tâm lao động, gắn bó với Công ty.

Ngay tại hội nghị, Ban Giám đốc và đại diện các phòng, ban, Phân xưởng sản xuất và BCH Công đoàn Công ty đã ký giao ước thi đua đảm bảo các quyền lợi cao nhất cho người lao động và tổ chức tốt các phong trào thi đua.

Phương Lâm - Phạm Diệp

Nguồn :