M
16:31 | 04/10/2018

Công đoàn Viên chức Thành phố: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ CĐCS

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 200 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS  trực thuộc.

cong doan vien chuc thanh pho tuyen truyen pho bien phap luat cho can bo cdcs Nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở
cong doan vien chuc thanh pho tuyen truyen pho bien phap luat cho can bo cdcs Trang bị kiến thức về tổ chức Đại hội CĐCS
cong doan vien chuc thanh pho tuyen truyen pho bien phap luat cho can bo cdcs
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Thị Hoa (giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã phổ biến, hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, người phụ trách trực tiếp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình; được công khai về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan công việc của cơ quan, đơn vị, về kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động…

Thông qua hội nghị, cán bộ lãnh đạo CĐCS nắm vững những vấn đề cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, từ đó vận dụng hiệu quả trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị mình; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và huy động, khai thác, sử dụng, tiết kiệm hiệu quả nguồn lực từ tài sản công góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

P.D

Nguồn :