M
09:58 | 03/08/2018

Công an Thành phố tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, chỉ huy Công an quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

tin nhap 20180803092105 Chính trị, an ninh và quốc phòng: Giữ vững sự bình yên
tin nhap 20180803092105 Trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho phụ trách Văn phòng UNODC tại Việt Nam
tin nhap 20180803092105 Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin

Sau 18 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Hà Nội và trong lực lượng Công an Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác này ngày càng được chú trọng; ý thức, nhận thức, của lãnh đạo, CBCS về bảo vệ bí mật nhà nước có những chuyển biến tích cực; hệ thống văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà nước từng bước được hoàn thiện... Công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã được thực hiện dần đi vào nề nếp, có chiều sâu và hiệu quả được nâng cao.

Xác định rõ vai trò đặc biệt của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố luôn quán triệt đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và đồng bộ trong tất cả các khâu, từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; coi nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các công tác và chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Công an Thành phố.

tin nhap 20180803092105
Thượng tá Trần Hồng Lĩnh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Conganhanoi.com)

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước, bổ sung các kiến thức và kỹ năng cụ thể để thực hiện đúng quy định của pháp luật, của ngành về công tác này.

Đồng thời, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; khắc phục những tồn tại, hạn chế để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Trung tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Trung tá, Tiến sỹ Mai Tùng Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hà Nội đã truyền đạt đến hội nghị nội dung cơ bản nhất về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn bản pháp quy liên quan cũng như tình hình thực trạng, phương hướng giải pháp... Qua đây, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng cho mỗi cán bộ chiến sỹ trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho Ban Tổ chức, Thượng tá Trần Hồng Lĩnh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đã quán triệt, nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần thực hiện sau hội nghị tấp huấn.

Cụ thể: Tiếp tục tổ chức triển khai, tập huấn, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng trong công tác này;

Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của đơn vị về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý và sử dụng các thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc, văn thư, lưu trữ; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khi có yêu cầu kiểm tra an ninh an toàn máy tính, quà tặng, văn phòng phẩm trước khi đưa vào sử dụng;

Xây dựng, kiện toàn tổ chức, lực lượng cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm có phẩm chất đạo đức tốt có năng lực, trình độ chuyên môn để làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước; kịp thời phát hiện những sai phạm, sơ hở, yếu kém chỉ rõ nguyên nhân đề ra giải pháp để chấn chỉnh, xử lý…

Nguồn :