M
19:44 | 13/10/2017

Chuyển biến tích cực về quản lý đất đai

Nhờ sự nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thời gian qua, công tác quản lý đất đai của TP Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với các quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng.

tin nhap 20171013103020 Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai
tin nhap 20171013103020 Hạn chế sử dụng lãng phí đất đai

Cụ thể, Sở TN&MT đã hoàn thành thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 30 quận, huyện, thị xã làm căn cứ thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, Sở TN&MT đã trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng được 263 khu đất với diện tích là 270,8 ha. Đến nay, kết quả thu nghĩa vụ tài chính từ đất được hơn 12 nghìn tỷ đồng, đạt 31,3 %.

tin nhap 20171013103020
Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố hướng dẫn người dân thực thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh:NC

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cùng 04 Tổ công tác liên ngành Thành phố đã làm việc với các quận, huyện, thị xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ của địa phương. Theo đó, nhu cầu quỹ đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố là 747,3ha; số hộ thuộc tiêu chuẩn giao đất dịch vụ là 65.941 hộ. Tính đến hết quý III/2017, đã tổ chức giao đất dịch vụ được 287.829 ha, với 35.613/65.998 hộ, đạt 54 %. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 đã hoàn thành được 56,5% kế hoạch với số tiền trúng đấu giá là 5.650 tỷ đồng.

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), Sở TN&MT đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp về cải cách hành chính và tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Nhờ sự nỗ lực của toàn ngành TN&MT, đến nay công tác cấp GCN đã đạt được những kết quả tích cực. Theo Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND Thành phố, tổng số thửa đất cần cấp GCN và đăng ký kê khai là 1.551.951 thửa. Tính đến hết ngày 31/8/2017, 100% thửa đất đã thực hiện cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu.

Trong đó, đã cấp GCN được 1.328.810 thửa, đạt 98%; đã cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho 196.441 thửa, đạt 100%. Sở TN&MT cũng đã cấp GCN cho 152.229 căn/178.278 căn thuộc dự án phát triển nhà ở, đạt 85,39%. Đã có trên 88% người mua nhà tái định cư được cấp GCN. 98% GCN đất sản xuất nông nghiệp đã được cấp cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa. Việc cấp GCN cho các tổ chức (bao gồm các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công, UBND các cấp) cũng đạt gần 74% với 14.229 thửa đất được cấp GCN. Đến nay, Sở TN&MT đã cấp 358 GCN cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở TN&MT đã triển khai 25 Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai. Qua thanh tra, kiểm tra, Sở đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp với tổng số tiền 260 triệu đồng. Ngoài ra, sở cũng đã ban hành 02 quyết định thu hồi với tổng diện tích 100.944 m2 đất. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng rất chú trọng đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp: Đã tiếp trên 180 lượt người, nhận 290 đơn; đã giải quyết và có báo cáo với UBND TP về 103/160 vụ việc được giao, còn 57 vụ đang trong thời gian kiểm tra, xác minh.

Trong những tháng cuối năm, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng thời gian, chất lượng công việc. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó coi trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết hồ sơ hành chính. Cùng với đó, rà soát toàn bộ các trường hợp cho thuê sử dụng đất công, đất nông nghiệp công ích tại các xã, phường, thị trấn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để các vi phạm tái diễn, tồn tại kéo dài không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm.

Hoàng Phúc

Nguồn :