M
11:38 | 01/03/2019

Từ 1/3/2019:

Chính thức áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh

(LĐTĐ) Theo Thông tư 46/2018/TT-BYT do Bộ Y tế đã ban hành, bắt đầu từ ngày 1/3/2019, các cơ sở y tế sẽ sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh.  

chinh thuc ap dung ho so benh an dien tu thay cho so kham benh Đăng ký khám bệnh qua điện thoại: Giảm thời gian chờ đợi
chinh thuc ap dung ho so benh an dien tu thay cho so kham benh Hướng tới phát triển y tế điện tử
chinh thuc ap dung ho so benh an dien tu thay cho so kham benh Triển khai Sổ khám bệnh điện tử: Ước mơ của tất cả người dân
chinh thuc ap dung ho so benh an dien tu thay cho so kham benh
Từ ngày 1/3/2019, các cơ sở y tế sẽ sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh. Ảnh:P.T

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy phải đáp ứng các yêu cầu: Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử đạt mức nâng cao theo Thông tư 54/2017/TT-BYT. Thiết bị lưu trữ phải có đủ dung lượng để lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử đáp ứng thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án theo khoản 3 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải được lưu trữ dự phòng tại một cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu (data center) đáp ứng tiêu chuẩn.

Đối với trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sáp nhập thì phải bàn giao dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử cho nơi sáp nhập tiếp nhận; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải thể thì phải bàn giao dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước khi giải thể tiếp nhận. Định kỳ hằng tuần, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện lưu trữ dự phòng hồ sơ bệnh án điện tử.

Về việc khai thác hồ sơ bệnh án, Thông tư 46 quy định: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án điện tử trong các trường hợp: Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám chữa bệnh được xem hồ sơ tại chỗ hoặc sao chép điện tử;Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về y tế, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành, cơ quan bảo hiểm,...được xem hồ sơ tại chỗ hoặc sao chép điện tử để thực hiện nhiệm vụ được giao; Người bệnh hoặc đại diện người bệnh được nhận bản án tóm tắt hồ sơ bệnh án điện tử, bản tóm tắt hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu.

Ngoài ra, các đối tượng trên khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án điện tử phải giữ bí mật, chỉ được sử dụng đúng mục đích yêu cầu và được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép.

T.An

Nguồn :