M
16:38 | 29/06/2018

5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW:

Chính sách bảo hiểm đóng vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội

Ngày 28/6/2018, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.

tin nhap 20180629161859 Chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tin nhap 20180629161859 Từ 1/7/2018: Tăng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
tin nhap 20180629161859 Ngành Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội.

tin nhap 20180629161859

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW vừa để khẳng định thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW trong thời gian tới.

Kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, với những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đã đạt được những kết quả tích cực. Đến thời điểm hết năm 2017, so với năm 2012, đối tượng tham gia BHXH tăng mới 3,25 triệu người, bằng 30,8%; đối tượng tham gia BH thất nghiệp cũng tăng nhanh qua các năm, tăng mới 3,5 triệu người, bằng 42,4%; đối tượng tham gia BHYT tăng thêm 20,97 triệu người (so với năm 2012 tăng 35,6%), đạt tỷ lệ 85,6% dân số, đã vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đã tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan BHXH. Trong 5 năm, ngành BHXH đã giải quyết chế độ cho 762.460 người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hằng tháng, đưa tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng tại thời điểm 31/12/2017 lên trên 3,1 triệu người (tăng 18,7% so với năm 2012); giải quyết cho trên 3,78 triệu người hưởng trợ cấp một lần; hơn 38,49 triệu lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 3,93 triệu lượt người hưởng trợ cấp BH thất nghiệp...

Ngành BHXH phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT. Bên cạnh đó, để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình, phương pháp giám định, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT; từng bước minh bạch, công khai các hoạt động khám chữa bệnh BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT. Trong 5 năm đã giải quyết cho 714,44 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, bình quân mỗi năm là 142,9 triệu lượt người, tăng 17% so với năm 2012...

Nguồn :