M
10:10 | 19/10/2018

Công đoàn các trường học quận Đống Đa

Chăm lo đời sống giáo viên, người lao động

(LĐTĐ) Năm học 2018 – 2019, Công đoàn các trường trên địa bàn quận Đống Đa tiếp tục phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục. Trong đó Công đoàn các trường đặt mục tiêu chăm lo tốt nhất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

cham lo doi song giao vien nguoi lao dong BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài
cham lo doi song giao vien nguoi lao dong LĐLĐ huyện Ứng Hoà: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh, trong năm học 2017-2018, công đoàn các trường học chú trọng chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV). Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

cham lo doi song giao vien nguoi lao dong
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Chính Hữu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp CBGV NV, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Công đoàn cũng đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, của đơn vị.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban chấp hành LĐLĐ quận Đống Đa thống nhất xây dựng phương hướng và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn trong năm học 2018-2019. Trong đó, công đoàn các trường tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBGVNV.

Quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, nâng cao phúc lợi cho CBGVNV; bảo vệ quyền lợi cho từng giáo viên, từng tập thể, bảo vệ quyền lợi của ngành. Tiếp tục rà soát các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ công đoàn, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động theo sự chỉ đạo của UBND, LĐLĐ quận đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Cùng với đó công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, để mỗi CBGVNV phải thực sự nắm vững các chủ trường đổi mới của ngành, tham gia, góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi đơn vị, trường học, trong toàn ngành và xã hội.

LĐLĐ quận cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương và tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực từ cơ sở. Kết hợp việc xây dựng điển hình tiên tiến với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBGVNV, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ý thức thực hiện Luật Giáo dục và Điều lệ trường học trong các cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành. Ngoài ra Công đoàn chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn.

Đặc biệt công đoàn các trường đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Công đoàn phối hợp chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào.

Trần Vũ

Nguồn :