M
13:38 | 14/09/2018

Bồi thường do chập cháy điện gây ra

(LĐTĐ) Hỏi: Ngày 15/5/2018 vừa qua chỗ tôi có xảy ra chập cháy điện cạnh nhà tôi, làm hư hỏng một số tài sản cho nhà tôi, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 5 triệu đồng. Khi xác định nguyên nhân dẫn đến chập cháy điện là do hệ thống đường dây điện đã cũ, quá tải dẫn đến chập cháy. Nay tôi muốn yêu cầu bồi thường được không, và tôi phải yêu cầu ai bồi thường? (Nông Văn Hiếu - Ngọc Hà, Hà Nội)

boi thuong do chap chay dien gay ra Chế độ bồi thường, trợ cấp người lao động bị tai nạn lao động
boi thuong do chap chay dien gay ra Đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Trả lời: Thiệt hại của bạn là đúng, do hệ thống tải điện bị chập cháy gây ra thì bạn có thể yêu cầu bồi thường. Việc bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra này được quy định tài Điều 601 Bộ Luật dân sự 2015.

“Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.
Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Theo tình huống bạn đưa ra và quy định tại Điều 601 trên, thì bạn phải yêu cầu cơ quan, tổ chức chiếm hữu sử dụng hệ thống tài điện nơi xảy ra chập cháy điện bồi thường.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :