M
21:25 | 04/07/2018

Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới cán bộ công đoàn

Ngày 4/7, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới các đại biểu đang dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI).

tin nhap 20180704193637 Làm rõ khâu nào tăng để giảm
tin nhap 20180704193637 Đề xuất chính sách tiền lương mới
tin nhap 20180704193637 Hà Nội: Hơn 600 nhà báo học Nghị quyết Trung ương 7

Tại hội nghị, 3 Nghị quyết quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành đã được giới thiệu, quán triệt tới các đại biểu, đó là: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

tin nhap 20180704193637
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI). ảnh: Đ.H

Đây đều là những nội dung quan trọng, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động trong thời gian tới. Theo đó, hoạt động của tổ chức Công đoàn thời gian tới cần kịp thời nắm bắt để triển khai Nghị quyết vào cuộc sống.

Trước đó, tại phiên khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI) ngày 3/7, bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết trên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến 2 nội dung về tiền lương và bảo hiểm xã hội. Theo bà Mai, mỗi cán bộ công đoàn cần nắm chắc và hiểu rõ về chính sách, qua đó góp phần bảo vệ đoàn viên và người lao động được tốt hơn.

Bà Mai cũng đề nghị tổ chức Công đoàn cần tham gia vào Hội đồng tiền lương quốc gia để có ý kiến; đồng thời có thể độc lập nghiên cứu về tiền lương đang áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay, theo ngành nghề, loại hình doanh nghiệp... Từ đó có những đề xuất với Đảng, Nhà nước cũng như khuyến cáo với người lao động để khi ký hợp đồng làm việc người lao động không bị thua thiệt, để tiền lương có thể đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Nguồn :