M
11:23 | 11/12/2014

98.748 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, qua số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2014 là 7.605 lao động (3.529 lao động nữ), gồm các thị trường:

Đài Loan: 3.972 lao động (1.925 lao động nữ), Nhật Bản: 1.937 lao động (900 lao động nữ), Hàn Quốc: 394 lao động (08 lao động nữ), Malaysia: 293 lao động (117 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 422 lao động (353 lao động nữ), Macao: 231 lao động (203 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2014, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 98.748 lao động (37.761 lao động nữ), vượt 13,5% so với kế hoạch năm 2014 và bằng 125,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

P.D

Nguồn :