M
15:18 | 06/01/2018

2018 sẽ là năm đột phá đối với các cấp Mặt trận

2018 sẽ là năm đột phá đối với các cấp Mặt trận. Đó là đề nghị của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Trần Thanh Mẫn tại phiên bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ tám khóa VIII sáng nay (6/1).

2018 se la nam dot pha doi voi cac cap mat tran 31 tác phẩm đoạt giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
2018 se la nam dot pha doi voi cac cap mat tran Mặt trận vào cuộc quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng
2018 se la nam dot pha doi voi cac cap mat tran Mặt trận cần đổi mới phương pháp hoạt động để đáp ứng thực tiễn cuộc sống

Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận cần khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 để năm 2018 thực sự có những bước đột phá, đổi mới.

2018 se la nam dot pha doi voi cac cap mat tran
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Lê Bá Trình. Ảnh: Quang Vinh

Diễn ra từ 5-6/1 tại TP Hồ Chí Minh, với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, dân chủ, thẳng thắng và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tám Ủy ban Trung ương MTTQVN khoá VIII đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Hội nghị cũng đã thống nhất khẳng định: Công tác Mặt trận năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương; các hoạt động của Mặt trận đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ các ban, bộ, ngành ở trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ủy ban MTTQVN các cấp đã tăng cường tổng kết, rút kinh nghiệm, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong công việc. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, chính quyền các cấp đối với công tác Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể từ trung ương tới cơ sở; đặc biệt là sự tham gia nhiệt huyết của các cụ, các vị, các đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và là năm cuối chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ chín, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Uỷ ban MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 để năm 2018 sẽ là năm đột phá đối với Mặt trận.

“Mặt trận các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là đồng bào và chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

2018 se la nam dot pha doi voi cac cap mat tran
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện cho các tập thể. Ảnh Quang Vinh

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 5 vị tham gia Ủy viên Uỷ ban; 3 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương thống nhất cho thôi 7 vị không tham gia Ủy viên Uỷ ban; hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Chủ tịch- Tổng thư ký UBTƯ MTTQVN; hiệp thương thống nhất Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là thành viên của MTTQVN. Hiện Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN có 6 vị; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN có 64 vị; Ủy ban Trung ương MTTQVN có 381 vị. MTTQVN hiện 47 tổ chức thành viên.

Tại phiên bế mạc, thừa uỷ quyền Chủ tịch Nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Lê Bá Trình- nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Bùi Thị Thanh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; trao tặng Huân chương Đại Đoàn Kết dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu.

Hội nghị cũng đã trao tặng 9 Cờ xuất sắc toàn diện, 24 Cờ xuất sắc và 30 Bằng khen cho Uỷ ban MTTQVN các tỉnh, thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2017; trao tặng 27 Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Nguồn :