M
09:39 | 04/06/2018

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Mỹ Đức, tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện năm 2018.

tin nhap 20180604093449 Ngành giáo dục huyện Mỹ Đức phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật
tin nhap 20180604093449 Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân ở cơ sở
tin nhap 20180604093449 Mỹ Đức triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Hội nghị được nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, phổ biến các quy định về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thông tin các văn bản, chính sách, pháp luật mới có hiệu lực. Đặc biệt là những điểm mới Bộ Luật hình sự năm 2015; tội phạm và hình phạt; hỏi - đáp pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình ở khu dân cư...

tin nhap 20180604093449

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên được báo cáo viên trực tiếp giải đáp những vướng mắc về Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật hành chính, việc làm. Qua đó, giúp các đồng chí hiểu rõ, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên trong huyện.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới thế hệ trẻ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hình sự, phòng, chống tệ nạn xã hội cho các lứa tuổi thanh thiếu niên; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn ở cơ sở nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Nguồn :