M
15:51 | 13/01/2018

Tổng LĐLĐVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Chiều 13/1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thay mặt Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đã quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tới toàn thể đại biểu dự hội nghị.

tong ldldvn quan triet trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 6 Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) phải sinh động và biện chứng
tong ldldvn quan triet trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 6 Tổng Bí thư: 'Làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả'
tong ldldvn quan triet trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 6 Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Chủ tịch Bùi Văn Cường đã quán triệt những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

tong ldldvn quan triet trien khai nghi quyet hoi nghi trung uong 6
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trình bày chương trình hành động thực hiện 4 Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Ảnh: Sơn Tùng

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã trình bày chương trình hành động thực hiện 4 Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đồng thời, cũng đặt ra một số yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức CĐVN trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh các cấp CĐ cần chủ động triển khai hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức hoạt động CĐVN trong tình hình mới, chú trọng việc phát triển tổ chức CĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, đặc biệt triển khai xây dựng các thiết chế CĐ phục vụ CNLĐ.

Nguồn :