M
10:08 | 20/09/2018

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam:

Tập trung 3 khâu đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Từ 24 - 26/9, tại Thủ đô Hà Nội, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trước thềm Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã dành cho PV báo Lao động Thủ đô cuộc trả lời phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 và những nhiệm vụ đặt ra sắp tới của tổ chức CĐVN. 

tap trung 3 khau dot pha 9 nhiem vu trong tam Thiết thực hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
tap trung 3 khau dot pha 9 nhiem vu trong tam Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
tap trung 3 khau dot pha 9 nhiem vu trong tam Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

PV: Xin Chủ tịch có thể cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XICĐVN?

tap trung 3 khau dot pha 9 nhiem vu trong tam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường

Ông Bùi Văn Cường: 5 năm qua, CĐVN tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội CĐVN lần thứ XI đề ra. Trong đó, điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là giai cấp công nhân và tổ chức CĐ nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước; vị thế của tổ chức CĐ được khẳng định.

Cụ thể, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW (khóa XII) về hội nhập quốc tế trong đó có những chủ trương, quan điểm rõ nét về tổ chức CĐVN, “tạo nguồn lực đủ mạnh để CĐVN hoạt động”. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

tap trung 3 khau dot pha 9 nhiem vu trong tam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, trò chuyện với CNLĐ Khu công nghiệp Thăng Long.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giành thời gian làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên, khích lệ, thăm, tặng quà CNVCLĐ và chỉ đạo sâu sát nhiều nội dung công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đặc biệt, kể từ năm 2016, với đề xuất của Tổng Liên đoàn, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với CNLĐ đã trở thành công tác định kỳ hằng năm. Đến nay, qua 3 cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với CNLĐ, nhiều chủ trương, chính sách, những kiến nghị, đề xuất thiết thực của đoàn viên, NLĐ được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, góp phần tăng cường lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân.

Điểm nổi bật thứ hai là tư duy đột phá, đổi mới công tác chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương mới, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của tổ chức CĐVN mang lại nhiều kết quả tích cực. Điều này thể hiện rõ ở kết quả của 6 hoạt động tiêu biểu.

Thứ nhất, CĐVN đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Cụ thể: Tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến NLĐ; tham gia có hiệu quả trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%, cải thiện đời sống đoàn viên, NLĐ, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Các cấp CĐ cũng đã tích cực tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách; quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, CĐCS đã đại diện NLĐ ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Thứ hai, với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, từng bước tạo lợi thế khác biệt cho đoàn viên, chương trình phúc lợi đoàn viên đã được triển khai ở các cấp CĐ. Đến nay, CĐ các cấp đã tổ chức đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác với 1.157 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và NLĐ với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích của trên 1,7 triệu lượt đoàn viên với số tiền 526 tỷ đồng. Các chương trình như: “Tết Sum vầy”, "Mái ấm Công đoàn”, “Tháng công nhân” được tổ chức hàng năm, góp phần chăm lo đời sống tốt hơn cho hàng triệu CNLĐ.

Thứ ba, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, trực tiếp giải quyết các nhu cầu cấp thiết về: Nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật, chăm sóc y tế, cơ sở vật chất về thể dục, thể thao... cho CNLĐ. Dự kiến, Tháng Công nhân năm 2019, sẽ bàn giao 300 căn hộ đầu tiên tới CNLĐ.

Thứ tư, Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam trình Ban Bí thư. Theo đó, bộ máy tham mưu, giúp việc CĐ các cấp được sắp xếp từng bước theo hướng tinh gọn, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở.

Thứ năm, CĐVN đã đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, sử dụng tài chính tài sản CĐ, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết của TLĐ, các cấp CĐ đã điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ phục vụ đoàn viên, NLĐ các khu công nghiệp, khu chế xuất; triển khai thu kinh phí CĐ tại các đơn vị sản xuất kinh doanh qua 1 tài khoản trung gian.

Thứ sáu, lần đầu tiên bộ nhận diện về tổ chức CĐ như bài hát truyền thống, màu sơn trụ sở, màu áo cán bộ CĐ với sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã được sử dụng.

Từ những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động CĐ, NLĐ đã thêm tin tưởng và gia nhập tổ chức CĐ, kết quả là chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XI CĐVN “đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên” đã hoàn thành trước thời hạn.

PV: Để nâng cao hơn nữa hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ, xin Chủ tịch cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức CĐVN sẽ tập trung vào nhiệm vụ gì?

Ông Bùi Văn Cường: Mục tiêu tổng quát công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ giai đoạn 2018 - 2023 là “Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ. Xây dựng đội ngũ công nhân, NLĐ yêu nước, trách nhiệm xã hội, có đời sống cao, tay nghề giỏi, việc làm bền vững; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào CĐVN. Xây dựng tổ chức CĐVN vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá, đó là: Đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐVN đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng thời, CĐVN cũng sẽ tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ: Một là, phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên CĐ. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ, cán bộ CĐ; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Hai là, tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho NLĐ. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động CĐ, chú trọng công tác định hướng thông tin trên internet và mạng xã hội...

Ba là, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động CĐ; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Năm là, thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp CĐ, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con CNVCLĐ.

Sáu là, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức CĐVN; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động CĐ.

Bảy là, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát CĐ. Kiện toàn ủy ban kiểm tra và văn phòng ủy ban kiểm tra CĐ các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tám là, tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản CĐ theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của CĐ trong tình hình mới.

Chín là, đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy NLĐ làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; CĐ cấp trên phục vụ CĐ cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch.

N.Lan (thực hiện)

Nguồn :