M
14:45 | 17/07/2018

Tăng cường bảo vệ quyền lợi về Bảo hiểm xã hội

LĐLĐ Thành phố cho biết, tính đến tháng 4/2018, trên địa bàn Thành phố có 23.207 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH-BHYT-BHTN từ 02 tháng trở lên, với số tiền nợ trên 2.275 tỷ đồng, ảnh hưởng đến đời sống của 288.989 người lao động.

tang cuong bao ve quyen loi ve bao hiem xa hoi Cải cách chính sách BHXH: Tiến tới mọi người cao tuổi đều có lương hưu
tang cuong bao ve quyen loi ve bao hiem xa hoi Ngành Bảo hiểm xã hội: Tập trung phát triển đối tượng tham gia

Trước thực trạng trên, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong đó có quyền lợi về BHXH, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật ATVSLĐ tại 180 doanh nghiệp; chỉ đạo các cấp Công đoàn đã phối hợp kiểm tra hơn 300 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

tang cuong bao ve quyen loi ve bao hiem xa hoi
Một buổi kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật tại doanh nghiệp do LĐLĐ huyện Đan Phượng thực hiện.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐDĐ Việt Nam về “Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể”.

Tính đến nay, các cấp công đoàn Thành phố đã nhận được 552bộ hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH và có 63 hồ sơ công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý. Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức công đoàn đã có 112 đơn vị, doanh nghiệp trả hết nợ BHXH và có 185 doanh nghiệp nộp một phần số tiền nợ, với tổng số tiền thu nợ đọng BHXH trên 108 tỷ đồng.

Nhằm bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi của người lao động, trong thời gian tới, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng khởi kiện của tổ chức công đoàn đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH và vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn.

Đồng thời, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tú Anh

Nguồn :