M
08:19 | 02/11/2018

Sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với một số mặt hàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 01/01/2019 sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng như xăng, dầu, than đá, túi ni lông...  

se dieu chinh thue bao ve moi truong voi mot so mat hang Chất thải rắn “tung tăng” xuống phố: Chế tài có, sao lại khó quản !
se dieu chinh thue bao ve moi truong voi mot so mat hang Sử dụng nguồn ngân sách cho bảo vệ môi trường một cách thiết thực hơn
se dieu chinh thue bao ve moi truong voi mot so mat hang Hành động nhỏ ý nghĩa lớn

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít, với dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng từ 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít.

se dieu chinh thue bao ve moi truong voi mot so mat hang

Xăng dầu thuộc nhóm hàng sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường từ 1/1/2019. Ảnh: Đ.Đạt

Ngoài ra, nghị quyết cũng điều chỉnh mức thuế đối với nhiều mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường như than đá, túi ni lông thuộc diện chịu thuế, dung dịch HCFC...

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với than antraxit tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn;

Với than nâu, than mỡ, than đá khác mức thuế tăng từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn; đối với dung dịch HCFC tăng từ 4.000 đồng/kg lên mức 5.000 đồng/kg; đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế tăng từ 40.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg. Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019.

Đ.L

Nguồn :