M
08:26 | 28/03/2018

Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009; đồng thời, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung trong tháng 5/2018.

ra soat chinh sach tang cuong can bo tri thuc tre ve 61 huyen ngheo Infographic: Thành quả nổi bật của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
ra soat chinh sach tang cuong can bo tri thuc tre ve 61 huyen ngheo Khởi động chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục"
ra soat chinh sach tang cuong can bo tri thuc tre ve 61 huyen ngheo Bộ Nội vụ tuyển 500 trí thức trẻ về xã đặc biệt khó khăn

Ngày 27/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

ra soat chinh sach tang cuong can bo tri thuc tre ve 61 huyen ngheo
ảnh minh họa (dantri.com)

Chính sách này được thực hiện từ ngày 12/6/2009. Đây là chủ trương lớn của Chính phủ, khi thực hiện song song cùng với những đề án khác sẽ giúp 61 huyện nghèo trong cả nước thoát nghèo, xóa bỏ khoảng cách khá xa về nhận thức, kinh tế giữa người dân ở miền núi và người dân ở đồng bằng, đô thị. Đưa trí thức về với đồng bào còn khó khăn cũng chính là giúp đồng bào thoát nghèo một cách bền vững.

Nguồn :