M
11:39 | 21/10/2018

LĐLĐ huyện Đông Anh:

Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Đông Anh đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều nữ CNVCLĐ huyện đã tham gia vào các lĩnh vực quản lý các ngành nghề: dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục hành chính sự nghiệp…  

phat huy vai tro cua nu cong nhan vien chuc lao dong Triển khai hiệu quả các hoạt động
phat huy vai tro cua nu cong nhan vien chuc lao dong Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
phat huy vai tro cua nu cong nhan vien chuc lao dong Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018

Theo báo cáo của LĐLĐ huyện Đông Anh, thời gian qua, trong các phong trào thi đua đã có sự xuất hiện ngày càng nhiều nữ CNVCLĐ tiêu biểu với các danh hiệu như: “chiến sỹ thi đua”, “lao động giỏi”, “người tốt – việc tốt”, “giỏi việc nước – đảm việc nhà”…

phat huy vai tro cua nu cong nhan vien chuc lao dong

LĐLĐ huyện Đông Anh biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018. Ảnh M.Q

Cụ thể, trong phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi hằng năm có trên 2.000 nữ CNVCLĐ tham gia, tổng số đạt giải các cấp là trên 1.700 nữ CNVCLĐ; trong phong trào thi đua “mẹ lao động giỏi – con học giỏi” hằng năm có trên 1.500 cặp đạt danh hiệu các cấp; phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cũng thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Đặc biệt, trong phong trào “xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” đã có 171 cơ sở tổ chức bình chọn được trên 1.500 gia đình tiêu biểu cấp cơ sở, trên 100 gia đình tiêu biểu cấp huyện và 3 gia đình tiêu biểu cấp thành phố.

Bên cạnh đó, nữ CNVCLĐ huyện còn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “giúp nhau làm kinh tế gia đình”, thời gian qua, đã có gần 200 nữ CNVCLĐ được vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Nữ CNVCLĐ huyện Đông Anh còn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, phong trào chống các tệ nạn xã hội, tham gia phong trào vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa… góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, nữ CNVCLĐ huyện Đông Anh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với các mục tiêu, nội dung trọng tâm như: Vận động nữ CNVCLĐ huyện hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng, trọng tâm là phong trào thi đua “giỏi việc nước – đảm việc nhà”, phấn đấu hằng năm có từ 80 – 85% nữ CNVCLĐ và 50% tập thể nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “giỏi việc nước – đảm việc nhà”.

Nữ CNVCLĐ huyện cũng sẽ tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tham gia các hoạt động từ thiện, chăm lo, xây dựng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ nữ công ngày càng vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc có nếp sống văn hóa thủ đô văn minh, thanh lịch.

Nguồn :